Vier fantastische video’s | Blog #42

1. MAKE HUMANITY A HEALTHY ORGANISM “Ik ben hier om iedereen te helpen meer vanuit teVREDEnheid te leven. (..) En samen gaan we uitvogelen hoe de mensheid een gezond organisme kan worden.”

(Original) “Now, I’m here to help us figure out to how become more like that (children’s playfulness). More peaceful, to own our own power and to find our own peace. Because if I’m peaceful and I’m owning my power, your peaceful and your owning your power. How are we going to interact with eachother? We’re going to play together. We’re going to be respectful, we’re going to be creative and we’re going to figure out how to make #humanity a healthy #organism.” Powerful words by Oprah Winfrey Dr. Jill Bolte Taylor

Make sure to check out Jill’s two TED talks:
https://lnkd.in/gfZd5u4 (Over haar beroerte en onverwacht inzicht | stroke of insight)
https://lnkd.in/gQk_QRU (Over transformatie van het tienerbrein | Transformation of the teenage brain)

2. WE ARE THE SYSTEMWe hebben allemaal het gevoel dat het systeem te groot is om te veranderen, maar wij zijn het systeem en het is daarom nodig dat wij veranderen.” “Hoe kan ik helpen?” #kijktip #HoeKanIkHelpen #Netflix #inspiratie

3. AN ECOLOGY OF MINDThe big relations and the small relations are the same. For study purposes you sometimes have to work with small ones. Than people blame you for working with the small ones. Than you start working with big ones and they blame you for being a mystic. It’s all the same business.” #ecology #ecological

4. WE ARE BEINGS OF THE GIFT “De menselijke natuur die we zien in de samenleving is niet onze echte natuur. Het is een response op kunstmatige schaarste. Wie we zijn in essentie is wezenlijk een geschenk omdat we zo overladen zijn met veel verschillende talenten. Op een bepaald niveau begrijpen we dat we niet de aarde of de zon moeten verdienen. Het is niet door ons harde werken dat wij uitgevonden hebben dat zaadjes groeien. We zijn zo rijk dat onze natuurlijke staat dankbaarheid is. Je hebt niet moeten verdienen dat een moeder voor je zorgde in je eerste levensjaren. Het is allemaal een geschenk, een gave. En omdat we zo begaafd zijn, voelen we ons dankbaar en is er een verlangen om iets terug te geven. Iedereen is zo als je alle druk en programmering weghaalt (loslaat) Misschien heb je dat ervaren: Ik leef niet mijn leven. Ik leef het leven dat ik word geacht te leven maar mijn leven dan? Dit is een andere dimensie van onze menselijke natuur. Laten we een beroep doen op die kant van de mensheid zodat die kant van ons kan floreren.” van #Wijsheid #Geschenk #Zijn #duurzaam #inspiratie