iLinkedIn Inspiratie (teksten) | Blog #43

— EIGEN TEKSTEN

We verwachten leiderschap van onze landbestuurders, en krijgen veelal management. Management is namelijk handelen vanuit een bestaand paradigma en leiderschap gaat over tussen twee paradigma’s bewegen.

Zo zie ik weinig politieke beweging richting een netwerksamenleving. Gelukkig gaan die bewegingen wel gewoon door, ondanks politiek. Een heroriëntatie op leiderschap is nodig en de sleutel: Leiderschap is een persoonlijke keuze en geen hiërarchische positie. Dit is waarom netwerken een enorme kracht hebben omdat de bal bij ieder van ons ligt. Iedereen kan er voor kiezen een leider te zijn. Link

Eigenlijk is ons geldsysteem gewoon een puntensysteem. We zijn er zo in gaan geloven dat het zo is, dat we bijna niet meer zien dat het ook maar ooit bedacht is. Tijd om er een punt achter te zetten? Daar maak ik geen punt van. #Geld #schuld #punt ps. Check de videoclip ‘Stop the debt trap’ die ik maakte nadat er geen actie volgde in de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie en aantal rapporten over het geldstelsel:(zie https://lnkd.in/gb-Ba_S) Korte videoclip: https://lnkd.in/geWQFwa Link

Op internet zijn jongeren over het algemeen veel meer betrokken dan in het onderwijs. Hoe komt dat? Op internet hebben ze autonomie. -Niemand bepaalt wat jij moet kijken op YouTube bijvoorbeeld, dat mag je lekker zelf beslissen. Of als het niet bevalt zet je het af. -Natuurlijk zit er ook een keerzijde aan die medaille: gemakzucht en het bekende opzoeken. Ik geloof dat er ook vele mensen zijn die zichzelf uitdagen hierin en het onbekende opzoeken. En je leven wordt er meteen een stuk opwindender van. -Ik wil in het onderwijs ervoor pleiten om studenten betekenisvolle autonomie te geven. Proactief iets kunnen ondernemen. Hoe kunnen we anders verwachten dat men een weldenkende burger is als we niet eens op school erop durven te vertrouwen dat men zelf beslissingen kan maken. #autonomie #proactief #onderwijs Link

Onderwijs en leren in de conventionele zin gaat eigenlijk altijd over het juiste antwoord kennen, weten. Terwijl niet-weten steeds belangrijker lijkt te worden. Dat is namelijk het beginpunt van iets creëeren uit het niets.  – Zeker als we een circulaire economie tot stand willen brengen en niet de lineaire economie willen reproduceren. Ook omdat de eindigheid van de oneindige groei economie ons verwelkomt. #circulair #inspiratie #innovatie #leren #nietweten Link

We leven bij voorkeur in groepen van maximaal 150 mensen. Dan kennen we elkaar nog bij naam en hebben we zicht op waar ons eten vandaan komt en wie we wel en niet kunnen vertrouwen. We leven echter inmiddels al lang in een veel groter verband. Met elkaar hebben we systemen gebouwd waarmee we op veel grotere schaal kunnen communiceren en een tribe vormen. Die schaal wordt steeds groter en mondialer. Daarmee wordt de wereld meer een geheel, maar gek genoeg voelt die wereld soms minder heel Link

Geen enkel bedrijf, instelling of organisatie bestaat voor zichzelf. Net zoals in ons lichaam het hart niet voor zichzelf klopt, de lever niet alleen maar voor zichzelf zorgt of de longen voor zichzelf werken. Alles is dienstbaar aan een geheel. En precies daar word ik enthousiast van: een geheelde samenleving. #inspiratie #innovatie #circulair #samenleving #natuur #geheel #helen #WeAreSource #Fontys #WijZijnFontys Link

“De grote problemen in de wereld zijn het resultaat van het verschil tussen hoe de natuur werkt en de denkwijze van mensen. – George Bateson (2012) – Hét probleem dat onder alle andere problemen ligt. Of eigenlijk is het geen probleem maar een evolutionaire stap: de arrogantie en verheerlijking van ons rationele verstand van zijn voetstuk halen. Om te kunnen zien dat alles dienstbaar is aan elkaar in de natuur en niets voor zichzelf bestaat. Zodat ratio en gevoel in balans zijn. Link

Het mooie / bijzondere / schrikwekkende (doorhalen wat niet van toepassing is) aan sociale media is dat gedachten zichtbaar worden die we eerder voor onszelf hielden … en dan kan er iets bijzonders gebeuren. We kunnen massaal gaan leren als we open en oprecht in gesprek gaan en we de ultieme vraag (durven) stellen. De vraag aller vragen: is dat zo? Link

Per ongeluk een video tegenkomen van info wars (de naam verraadt al een strijd) waarin de globalisten de schuldigen zijn. Terwijl in de schijnbare tegenstelling tussen globaal en lokaal juist een oplossing ligt: denk globaal en handel lokaal. – Oplossingen komen wanneer we onze focus richten op wat we wel willen in plaats van slechts tegen datgene wat we niet willen. Zo is een centrale macht op globaal niveau iets wat ik niet wil. Wat ik wel wil is een gedistribueerde macht (wat in beginsel staat of valt met de integriteit van een individu.) – Zoiets als een autonome autovloot waar wij gezamenlijk eigenaar van zijn zie ik dan ook wel zitten en wat ons een basisinkomen kan opleveren zonder een centrale macht. Want absolute macht corrumpeert absoluut. #innovatie #disruptie #andersdenken Link

In de mist ontdekken we steeds een stukje van een samenleving van een compleet andere orde. Dat wat eerst alleen een enkeling zag, wordt steeds zichtbaarder voor iedereen die het wil zien. #inspiratie #monatisa #natuurlijk #samenleving #circulerendesamenleving #Deel7  Link

De mensheid nadert haar kookpunt. Het komt aan op slechts een graden verschil en ineens krijgt ze een compleet andere vorm. Logisch ook met de komst van in-formatie wat overal om ons heen toegankelijk is. Link

Ik heb weleens iemand op school horen zeggen: jah, het is hier geen speeltuin! … jah, dacht ik, jammer genoeg niet nee. #spelen #leren #school #onderwijs Link

Als je niet wil leren, kan niemand je dwingen. Als je wil leren, kan niemand je stoppen. #VrijeWil Link

A reason why I love Stephen M. R. Covey (his father with the same name) is because his 7 habits are so comprehensive. As a child you are completely dependent, as an adult you want to be independent. Yet there is a third way to look at life, he calls it interdependence. Which means simultaneously dependent and independent. Just like everyone is a consumer and producer on social media at the same time, which is called being a ‘prosumer’. Our minds might have a hard time grasping this. Just like it’s either day or night. Yet if you view the whole planet it’s always day and night simultaneously. It’s just a shift in perspective. It’s not either/or but and+and. #covey #7habits #holistic #perspectiva Link

Over 5 jaar al een einde van auto-eigenaarschap? Het is bijna niet voor te stellen dat het zo snel zou kunnen gaan. Bedenk wel de enorme voordelen voor ons als samenleving: geen parkeerplaatsen meer nodig, geen auto verzekering en ook nog 10x zo goedkoop als nu. Daarom gaan we massaal de overstap maken als het er is. Niet dankzij maar juist ondanks overheid. En de meeste auto’s staan 90% van de tijd stil momenteel, met vervoer als een service gaan we dat onbenutte potentieel gebruiken en hebben we veel minder auto,’s nodig. #disruptie #transfomatie #toegang #vervoeralsservice #automotive #autos #cars #automotiveindustry #ev #innovatie (video is Engelstalig) Link

Het is moeilijk voor ons om een onderscheid te maken tussen dat wat je denkt en dat wat is. Tussen gedachten en werkelijkheid. En daarmee is ‘Ik Denk Dus Ik Ben’ een van de grootste misvattingen. Ik ben niet mijn gedachten. Jij bent niet je gedachten. Wij zijn niet onze gedachten. Wie zijn we dan wel? Dat valt niet in woorden uit te drukken, woorden zijn abstracties van de werkelijkheid. Wie je bent kan niemand je zeggen, dat kan je alleen (zelf) ervaren. (In stilte, in het bos, bij een zonsondergang) – Wat we nodig hebben zijn mensen die onderscheid kunnen maken tussen wat je denkt en wie je bent. Die onvoorwaardelijk de mens blijft zien achter het masker en alle woorden. Die de moed heeft in verbinding te blijven, zelfs tijdens heftige en emotioneel beladen gesprekken. Mensen die weten we ze zijn, uit eigen ervaring. Dan kan geen enkele fuik je gek maken. Precies daarom zijn meditatie, mindfulness en stilte zo nodig in een wereld waar iedereen schreeuwt om je aandacht. ❣️ – Laat je niet gek maken, hoewel het helemaal niet gek is, af en toe gek te worden van een (te) gekke wereld. #VoorbijVerdeeldheid #Verbinding #VervreemdVanElkaar  Link

Is ontleren net zo belangrijk als leren? En wat is het verschil tussen efficiënt en effectief? En is verandering echt wezenlijk verschillend van transformatie? Kijk, leer en ontleer in deze reeks video’s onder de noemer een CircuLerende Samenleving. #inspiratie #innovatie #JanBommerez #dialoog Link

Je zou kunnen denken scholen bestaan om werknemers af te leveren aan bedrijven. Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat bedrijven niet voor zichzelf bestaan. Bedrijven bestaan om mensen te dienen, unieke mensen met allerlei wensen. Daarom als mensen de vrijheid krijgen zich te ontwikkelen in een zelf gekozen richting en op een uniek pad levert men daarmee een optimale bijdrage aan een bedrijf. Dat is het geschenk van intrinsieke motivatie en daarmee een geschenk voor andere mensen, bedrijven en de samenleving. Intrinsieke motivatie, autonomie en een duurzame, dienstbare samenleving zijn daarmee niet tegengesteld aan elkaar maar een coherent geheel, weliswaar in ont-wikkeling. #onderwijs #bedrijven #ondernemerschap #ontwikkeling #autonomie #duurzaamheid #samenleving Link

Let’s create a game to play by rules of Mother Nature, the Universe. Money, debt and interest are just agreements we once made, which by the way don’t serve the wellbeing of the people and the planet. Isn’t time we leave this exponentially growing pile of debt behind us and embrace the currency of the universe. #jUBIlee Link

Het doorslaggevende decenium, zo typeerde toekomstpyscholoog Tom Kniesmeijer de komende tien jaar. Een hoopvolle bijeenkomst in Uden vanochtend en wat inzichten om mee aan de slag te gaan: Wat is jouw betekenis in het grote geheel? En “Je kunt niet succesvol zijn als bedrijf als de wereld faalt” Dank voor de uitnodiging Corry en Hans. Link

The beginning is near! Een zin uit een film die me bijgebleven is. Ook een circulaire economie moet ergens beginnen, en als het er eenmaal is dan is het best logisch. Erg mooi dat Fontys start met een Expertisecentrum Circulaire Transitie en wel op 31 januari 2020! Ik ben er bij. 🌎 Link

Loop je vast in lineaire, statische gedachtes? Luister dan eens deze podcast en omarm tja …. ik weet het niet. Link

Only last year I learned being creative as a culture is possible when people become proactive. Jan Bommerez helped me see how it all works together. This is why we (me, Harm van den Wijngaard and Anne Nabuurs) created the graphic in this post to help people understand this. I really wonder what is possible when we as a society move in that direction. Everything becomes a creative oppurtunity. #WonderWhyNot.com Link

Waar speelde jij als kind graag mee? Die vraag stond centraal in een KernTalenten assessment die onlangs mocht ervaren van Talentizer.eu (Jacco Stolker) Aanrader en wat geniaal, als kind doe je gewoon zonder er teveel over na te denken. #KernTalenten #Speelgoed #Kindertijd Link

Waartoe dient school? De vraag die we onszelf moeten stellen en afhankelijk van het antwoord toetsen of datgene wat we doen er aan bijdraagt. #PassieVoorop Link

🤩 op weg naar een inclusieve samenleving. #EveryoneIncluded #WeCanDoTheImpossible Link

CircuLerende Samenleving in zicht 🦋✅ (Nu we niet meer hoeven te werken, is de vraag: wat willen we) Link

Macht ‘als vermogen’ versus ‘als forceren’. #leiderschap #macht #vermogen #forceren #inspireren Link

Het onmogelijke mogelijk maken, hoe? Eenpuntigheid van aandacht. Link

Holle bolle Gijs 3.0? Graag wil een idee met jullie delen. Wat als mensen plastic inleveren bij een prullenbak en ze hier direct iets voor terugkrijgen? Grondstof voor een 3d printer; waarmee je alles kan printen wat je maar kan bedenken. Plastic afval inleveren wordt dan win-win. Wie kan/wil dit idee gaan realiseren? Voel je vrij om dit idee te delen, verbeteren of te stelen ;). #duurzaamheid #circulair #circulaireeconomie #efteling #hollebollegijs #afvalisvoedsel #3Dprinter #plastic #afval #plasticafval Link

Hebben ze het op jouw werk ook zoveel over inspiratie, verbinden en vertrouwen? Kijk dan eens naar de foto hieronder. ➡️ Uit het boek ‘De Zeester en de Spin’ over de onstuitbare kracht van organisaties zonder leider. #inspiratie #verbinden #vertrouwen Link

Om maar even wat te noemen: YouTube, Wikipedia en iPhone … het staat allemaal haaks op hoe we het voorheen deden. Link

Angst werkt verlammend, ik kies voor een boekenkast die verteld over de liefde. Link

 

— NIET EIGEN TEKSTEN:

” Alles kan van iemand worden afgenomen, behalve één ding, de laatste van de menselijke vrijheden, en dat is dat iemand in alle gegeven omstandigheden kan kiezen welke houding hij aanneemt. ” 🙏 Viktor Frankl bij zijn boek ‘de zin van het bestaan.’ Link

“Een eeuw geleden ging het erom laagopgeleide mensen zoveel mogelijk op dezelfde manier productief te laten zijn. Nu is de uitdaging hogeropgeleide mensen hun eigen inzichten en originaliteit te laten inzetten. Dat vereist een nieuwe benadering van management die niet langer regels en hiërarchie centraal stelt, maar mensen.” Link

We hebben het vermogen om van gedachten te veranderen, hoewel nog niet iedereen geleerd heeft om dat bewust in te zetten. Zie de TEDx talk van hersenwetenschapster Jill Bolte Taylor die zelf een beroerte kreeg: https://lnkd.in/gHCfHZE Link

“Het leren in een reproductief systeem stelt ons in staat om veel kennis op te doen (..) Maar ik praat over gevoel.” #Onderwijs #ratio #gevoel #kennis Link

Wat is er toch allemaal gaande? Dit perspectief geeft mij veel duidelijkheid: “In het landbouwtijdperk waren we onbewust deel van de natuur. Nu moeten we bewust deel worden van de natuur. Dat hele tussenstuk was nodig. Je moet eerst vervreemden om te kunnen terugkeren als de verloren zoon in de bijbel.” #JanBommerez #natuur #bewust Bekijk hier de video waarin dit wordt verteld: Link

Welkom in 2050. Welkom in jouw 24 uurs shop. Vandaag zijn we een museum. Hier herdenken we het curieuze en bijzondere tijdperk van de lineaire economie. Het is gemakkelijk te vergeten dat men bruikbare producten gewoon weggooide en de bronnen van Moeder Aarde uitputte. Tussen 1945 en 2030 was er meer mogelijk dan we ooit durfde te dromen en consumeerden we onszelf bijna letterlijk kapot. We waren er toen van overtuigd dat het ons geluk zou brengen: ‘Ik winkel dus Ik Ben’ We wisten nou eenmaal niet beter. In deze tentoonstelling ervaar je de transformatie van de lineaire economie naar een circulaire samenleving, mochten we het ooit weer vergeten. Link

Acht woorden die je kunnen helpen een effectievere leider te worden; “Ik weet het niet.” “Wat denk jij?” “Dankjewel.” Link

Vroeger geloofden we in monsters. Tegenwoordig hebben we ook een monster; de economie. Als je de Wall Street Journal leest dan behandelen ze de markt en de economie alsof het een ding is. Maar wacht eens even, de economie is niet een soort natuurkracht, wij hebben dat ding potverdorie zelf gecreëerd! En ik geloof dat de essentien van onze problemen ligt in de vervreemding van de mensheid van de natuurlijke wereld. En het geloof dat de economie het meest belangrijke element in ons leven is. – een treffend stuk uit de documentaire I AM van de regisseur van Bruce Almighty, The Nutty Professor, Ace Ventura en anderen.Link

“Kennelijk is verantwoordelijkheid nemen voor jezelf niet altijd hetzelfde als actief en initiatiefrijk zijn. Maar waarom zou ‘doen’ eigenlijk beter zijn dan ‘laten’? En waarom zou ‘inspanning’ beter zijn dan ‘ontspanning’?” Link

There is a gap between the values they claim to hold and their willingness to do the work of connecting thought and action, theory and practice to realize these values and thus create a more just society. Link

In this time of transition, it is not about changing behaviour. It’s about transforming ourselves. We all have that power, the question is whether we choose to use it: Do you choose to use it? Do you choose? Check out this enlightening TEDx talk by stroke triumphant Dr. Jill Bolte Taylor 😍 Link

“Vele leiders realiseren niet dat er zonder kwetsbaarheid geen creativiteit en innovatie kan zijn. Waarom? Want er is niets onzekerder dan het creatieve proces en er is geen innovatie zonder falen.  Laat me een cultuur zien waar kwetsbaarheid wordt gezien als zwakte en ik laat je een cultuur zien waar men moeite heeft met nieuwe ideeen en frisse perspectieven.” Persoonlijke aanvulling; check www.idealecultuur.nl waar Jan Bommerez helder vertelt hoe je bij een creatieve cultuur komt en wat de kenmerken ervan zijn. Link

Niet onze angst, maar ons pantser zit in de weg. Link

You control your time, you need time to think and read. Link

“tandwieltjes in een raderwerk? Wat een onderschatting van potentieel. Levende onvoorspelbare mensen zijn goud waard, wanneer je hun creatieve energie kunt richten op de gewenste uitkomsten. Het vergt wel een totaal ander leiderschap om met creatieve vermogens om te gaan dan met spierkracht. We zitten nog zo vast in het industriele tijdperk. Tijd voor een nieuwe kijk. “  uit door de bomen het bos zien van Jan Bommerez

The framework of our current schooling system: 5 things the systems enforces, according to Jeremy Rifkin

  1.  Authority goes top-down, from teacher to students
  2. Knowledge is power in a competitive struggle with others
  3. Sharing is cheating.
  4. Be efficient. (=do it right, counterpart = be effective: Is this the right thing to do?)
  5. Turn out: productive citizensFrom: Jeremy Rifkin: The Empathic Civilization – Watch it here: https://lnkd.in/gAW8FdZ

“AI (..) is here to liberate us from routine jobs, and it is here to remind us what it is that makes us human. So let us choose to embrace AI and to love one another.” Link

“het mechanische en hiërarchische denken is diep in onze denkstructuur geworteld. Systemen en structuren dwingen veel mensen zich statisch en reactief te gedragen en men ervaart dit in toenemende mate als een keurslijf dat limieten oplegt aan onze capaciteiten, ons potentieel en ons vermogen om bij te dragen.” – Jan Bommerez Link

Only when you look back it all makes sense. Altough at the present it might feel like a giant mess. Link

“Your business is not computer. The fundamental business is human wellbeing, isn’t it? You might have forgotten why you are making a computer” Link

“That’s digital transformation: from linear transactional channels to a circular, dynamic relationship with your subscriber.” #circulareconomy Link

Nooit groeide er iemand als gevolg van een meting. Link

“I began to understand that the buzz I was so addicted to was not passion, but fear. Fear of failing, fear of not being successful, fear of not making something of my life, fear of royally fucking everything up. This fear had me in constant fight or flight mode, literally buzzing on adrenaline and cortisol. I was so narrowly focused on that single work-based passion that I had no energy to be passionate about anything else in life.” Link

“… managers should work hard to ensure that they are not creating silos within the company that create an us vs. them mentality or impede communication in any way. This is unfortunately a natural tendency and needs to be actively fought.” Link

“Being successful requires being proactive and not waiting for life to come to you. It means you’re on offense, not defense. You’re active, not passive.” Link

“… dat we in een rappe tempo naar een eerlijker verdeling van welzijn op mensheid niveau gaan staat voor mij vast. ” #wereldwijdwelzijn Link

Bij innovaties geldt: “mindshare before market share.” Link

Joy = Trust × Purpose Link

“If you haven’t read the fantastic book ‘Drive’ by Daniel Pink than make time to watch this animation about it: https://lnkd.in/g3TYA3s If one thing is clear it is this; you can’t use carrot and stick methods to motivate people in the new economy due to its inherent need for creativity.” Link

“It must not go after the sale.” (Brand loyalty through video content) Link

Het leven is een marathon, geen sprint.Link

Vroeger kwam je hier misschien nog mee weg, tegenwoordig is het “maar dat hebben we nog nooit gedaan” Reden te meer om er vandaag mee te beginnen.Link

“It is an important and popular fact that things are not always what they seem. For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was more intelligent than dolphins because he had achieved so much – the wheel, New York, wars and so on – whilst all the dolphins had ever done was muck about in the water having a good time. But conversely, the dolphins had always believed that they were far more intelligent than man – for precisely the same reasons. Douglas Adams Link