Verlangen verstrengeling | Blog #58

We zijn gewend dat de overheid vanalles regelt, vanuit goede bedoelingen. Juist om een eerlijk speelveld te creëren tussen alle belangen die er spelen: bijvoorbeeld publieke belangen en private belangen. Dit is niet altijd eenduidig en loopt weleens door elkaar.

Neem bijvoorbeeld de crisis in 2008, private partijen moesten gered worden met publieke geld omdat anders … tsjah, wat zou er dan gebeuren? Dat weet niemand natuurlijk en ook niemand die het wil verkennen. Interessante gedachte: Wat zou er zijn gebeurd als we in 2008 het financiële systeem in elkaar hadden laten klappen?

Wij hebben toen met publiek geld die private partijen gered. Wat er vervolgens is gebeurd dat die private partijen op dezelfde toer zijn verder gegaan en er vervolgens een patroon zichtbaar werd: de baten zijn privaat en de lasten publiek.

Deze verstrengeling is eigenlijk een weeffout, of zeg maar gerust weefsysteem-fout, die vanaf de oprichting van de FED in 1913 er al in zat: private partijen profiteren van de publieke geldcreatie door nieuwe leningen aan te gaan. Zo worden namelijk de rijken rijker en de armen armer. Dit zijn we heel normaal gaan vinden tot op de dag van vandaag aan toe.

Zelfs in de coronatoestanden zagen we het: er worden veel publieke middelen ingezet (voor de publieke gezondheid is het devies, maar publieke preventieve gezondheid heeft de overheid nog nooit serieus genomen) waarvan private partijen profijt hebben. Is dat illegaal, mag dat? Het mag zeker, we vinden het normaal zelfs maar is het ook ethisch en moreel te verantwoorden? Niet bepaald wat mij betreft.

Dit patroon lijkt weer boven te komen nu er weer een crisis, of zeg maar gerust financiële tsunami, dreigt. Steeds meer mensen gaan dit patroon doorzien en willen dit niet zo laten voortduren. De mensen die er baat bij hebben willen het natuurlijk in stand houden. En om het in stand de houden is er meer controle nodig. Maar ik als mens snak naar meer vrijheid (was onlosmakelijk met meer verantwoordelijkheid is verbonden) en verlang hiernaar. Zo is er dus duidelijk sprake van een verlangen verstrengeling. Waar verlang jij naar?