Blik op de Week #44 – 2021

Comite 4 en 5 mei deed een webinar om lokale comités te ondersteunen. Thema is Vrijheid in Verbondenheid, waarbij ik meteen aan het volgende moest denken:

  • Give your difference, welcome my difference, unify all difference in the larger whole – such is the law of growth. The unifying of difference is the eternal process of life – the creative synthesis, the highest act of creation, the at-onement. (Mary Parker)
  • CONFLICT EREN: Kinderen gezond laten opgroeien en zich laten ontwikkelen ligt niet bij één speler; een metrolijn aanleggen door een dichtbebouwd gebied ook niet en de condities voor een duurzame samenleving creëren evenmin. We kunnen niet zonder samenwerking. Keer op keer blijkt echter dat samenwerken voor de betrokken spelers lastig is. Iedereen bekijkt vraagstukken vanuit een ander perspectief, we spreken verschillende talen en hebben verschillende belangen.Desondanks moet je conflict niet vermijden maar juist opzoeken, zo betoogt Moerkerken in dit boek. Conflict is noodzakelijk, functioneel en levert de benodigde variëteit op. Ze beschrijft hoe je conflict functioneel inzet bij het verder brengen van complexe maatschappelijke vraagstukken. En hoe je kunt ingrijpen bij een zogenaamd disfunctioneel conflict en dit kunt omzetten in een functioneel conflict. Moerkerken doet dit aan de hand van haar eigen ervaringen.

En een prachtige film gezien over de beste vriendin van Anne Frank die nog steeds leeft.

Echt een steen goede Nederlandse film: