OVERbodig? | Blog #54

Ik voel er wat voor om een politieke partij op te richten die elke dag durft te werken aan de eigen overbodigheid. Maar zichzelf niet als doel stelt overbodigheid overal in te stellen, het doel heiligt namelijk niet de middelen. Een organisatiestructuur is een middel om iets bereiken, geen doel op zich. Hierin gaat het om richting aangeven voor een samenleving in dit geval.

“(Wijst op zijn horloge waarin een kompas zit): “Leiderschap betekent richting geven en het stimuleren van emotionele betrokkenheid bij die richting en de principes. Als mensen betrokken zijn, hoeven ze niet gemanaged te worden. Nieuw leiderschap heeft niets te maken met het managen van mensen. Dat doen ze zelf. Met leiderschap betrek je iedereen bij het doel en de hoge prioriteiten van het bedrijf. Geef ze richting en prioriteiten en laat ze verder met rust. Daardoor verdwijnen veel lagen van een bedrijf, topdown aansturing en andere verouderde controlemechanismen. Dat zijn surrogaten voor vertrouwen. Alle regelgeving en bureaucratie is uiteindelijk het gevolg van een tekort aan vertrouwen. Bron MT Sprout, Covey (2001).

Een decentrale structuur kan hierbij aansluiten. Denk aan hoe Wikipedia tot stand is gekomen zonder direct management. Niet dat we af moeten van management, ze wordt simpelweg overbodig wanneer er voldoende vertrouwen heerst. Een rede dat vertrouwen niet de boventoon voert in onze samenleving (doen wat je zegt en zeggen wat je doet) heeft ermee te maken hoe wij als samenleving met geld omgaan. We willen er meer van zonder na te denken over de gevolgen of überhaupt de werking ervan.

En daarnaast is ons geld systeem op schuld gebaseerd, zonder schulden is er geen geld. Daarmee is er een zichzelf versterkende feedbackloop wat je als een ‘ratrace’ zou kunnen typeren. Een ratrace waar niemand echt gelukkig van wordt en daarnaast een systeem dat enorme winsten genereerd voor private partijen maar de lasten publiek afwentelt op de samenleving. Onrechtvaardigheid ten top om nog maar te zwijgen over de groeiende ongelijkheid.

 

Terwijl eigenlijk geld een afspraak is, ze komt namelijk voort uit de wet en niet uit de natuur. Als die afspraken ons gaan beknellen kunnen we altijd nieuwe afspraken te maken. Niet perse iets waar we op zitten te wachten, maar wel steeds urgenter om ons geld systeem te herzien.

(Bron: Randall Casaer. Website link naar deze reeks cartoons op instagram)

Verbeter de wereld, begin bij het geldstelsel om vervolgens een overheid te hebben die zichzelf durft af te vragen en uitvoeren of ze hier overbodig is en een systeem kan opbouwen waarin het bevorderen van vertrouwen het uitgangspunt is.