We hebben veel voor onze kiezen te kiezen | Blog #61

We staan voor een keuze, nu, om onze complete samenleving te transformeren. Niet planmatig en bureaucratisch, maar emergent en op speelse wijze. Het is waanzinnig om dit te zeggen. Tegelijkertijd is het ook waanzin om door te gaan zoals we altijd hebben gedaan. De mogelijkheden liggen open en hoewel er meerdere toekomsten zijn, is er altijd maar één NU. Op dit moment kun je kiezen om je hele leven om te gooien. Zoals Brigitte Kaandorp mooi uiteenzette en hoewel dat kan, ben je dan nog steeds met jezelf, jouw gedachten, twijfels, dromen en gewoontes.

Ik zit te denken, dan lig je daar in de hangmat (in een tropische bestemming). Dan denk je de eerste drie weken, ik lig op goud. Dit had ik 100 jaar eerder moeten doen. (..) Maar ja, je ligt daar toch weer met je eigen handen en je eigen voeten en je eigen hoofd, dat is not het ergste. En je eigen hart en je eigen ziel. Ik ga piekeren dat weet ik nu al, ik ga geheid na een week of vijf, zus. Ik heb twee jongens, ik hou van ze. Het is een hoop gedoe, ik ga ze missen na een week of zes. ” – Brigitte Kaandorp

Wil je met die persoon verder zoals het nu is? Ja, mooi! Nee? Dan heb je op elk moment een keuze om er verandering in aan te brengen. Ondanks je autobiografische reactie patronen kan je helemaal, van binnenuit, dit transformeren. Om uiteindelijk te worden wie je wil zijn. En om het heel simpel te houden je hoeft dus alleen helder te krijgen wie je wil zijn en dat beeld voor ogen te houden.

Jouw keuzes bepalen ook mede onze collectieve gedragingen. Maar er zijn toch regels nodig? Ja, bij een verkeerslicht wel. Bij een rotonde gaat men uit van principes. Je gaat rechtsom en wie op de rotonde zit heeft voorrang. Waarom gaat een rotonde in Nederland eigenlijk rechtsom? Omdat we rechts rijden en in Engeland is het precies andersom. Sommige mensen zeggen dat zij aan de verkeerde kant van de weg rijden. Maar dat zouden de Engelsen ook over ons kunnen zeggen. Niet dat een rotonde per definitie beter is, maar in veel situaties zouden geen regels nodig zijn als we vanuit principes zouden handelen.

Samen houden we zo’n systeem aan de gang. Zoals ook zo mooi gezegd wordt in de serie ‘New Amsterdam’. “We hebben allemaal het gevoel dat het systeem te groot is om te veranderen, maar wij zijn het systeem en het is daarom nodig dat wij veranderen.” “Hoe kan ik helpen?”

Elkaar helpen is een keuze die je kan maken vanuit liefde of angst. Want je kan ook denken als ik die persoon niet help, dan slaat die me in elkaar. Een beetje gechargeerd maar je snapt het punt. Daarmee heb je dus altijd een keuze, en de intentie van waaruit je handelt is ook zo’n keuze. Maar om elke dag (bewuste) keuzes te moeten maken dat geeft stress. Daarom automatiseren onze hersenen gedrag voor ons, best handig, tenzij je ander gedrag wil bewerkstelligen. Ook dan kun je kiezen: voor loslaten of vasthouden. Ander gedrag aanleren kost in het begin veel moeite maar wordt daarna steeds meer moeiteloos.