terzijde Wat is een CircuLerende Samenleving? | Blog #22

We zitten middenin een diepgaande verandering als maatschappij. Samen op weg naar een CircuLerende Samenleving en we mogen afkijken van de natuur. Alles organiseren in oneindige kringlopen, circulair, zodat talloze generaties na ons kunnen leven op deze blauwgroene bol.

Niets in de natuur groeit oneindig, wel is alles continue in ontwikkeling. Zo ook in onze maatschappij. Een voorbeeld, we kennen allemaal een supermarkt als Jumbo. Ook met een restaurant is iedereen bekend. Het combineren van deze twee leidt tot iets nieuws. Ik heb geen idee hoe we dat een naam kunnen geven maar bij Jumbo noemen ze het de Food markt. (Spoel het filmpje door naar 0.41)

Zo ontstaat er een win-win. De voordelige prijs en individuele keuzes die men heeft in een supermarkt worden gecombineerd met het comfort en de sfeer van een restaurant. Door deze twee te combineren ontstaat een geheel dat meer is dan de som der delen. In dure taal ook wel synergie genoemd.

Leuk, maar is dat dan circulair? Nee, maar wel is het een interessante ontwikkeling. In alle industrieën en sectoren gaan we dit soort synergie meer en vaker zien. In het geval van de Food markt is dit een win op meerdere vlakken zoals onder andere gemak en portemonnee en ook voor meerdere partijen. Dat vraagt van een gemeenschap aanpassingsvermogen en continue leren.

Laten we eens met een circulaire bril gaan kijken, waar we Moeder Natuur als basis nemen voor onze ontwikkeling. Afkijken is hier niet verboden maar moedigen we van harte aan. We combineren een gebouw waarin mensen graag samenkomen en droog kunnen zitten met termietenheuvel die een constante temperatuur heeft en een goede lucht circulatie. De formule voor zoiets als dit is; bestaand + bestaand = nieuw. Onmogelijk? Zo’n gebouw staat in Zimbabwe en hoeft geen stroom te verbruiken voor verkoeling van het gebouw. Een synergie voor de gebruikers is ontstaan op meerdere vlakken.

Is het dan circulair? Nog niet helemaal, maar absoluut een mooie ontwikkeling. Het gaat hier namelijk om een deel van een kringloop. Terwijl je bij een kringloop altijd kijkt naar het geheel, niet slechts de stukjes. Denk hierbij aan andere kringlopen en vragen zoals; zijn de materialen van het gebouw weer te hergebruiken wanneer ze het afbreken? Hoe zit het met de lampen, keuken apparatuur en stoelen? Stel je voor dat we dit doen bij alles wat je op een dag gebruikt. De hele samenleving (her)ontwikkelen, nu met een circulaire bril op.

De sleutel om dit beter te begrijpen ligt in de natuur. In een ecosysteem heerst het ene niet over het andere. De zon is niet de baas, net zo min als andere elementen. Wel zijn de zon, water en andere elementen onmisbaar voor het functioneren van het geheel. Teveel of te weinig van het ene of het andere verpest de balans van het totale systeem.

Als we zo ook naar de samenleving kijken, gaat het om een balans tussen gemeenschap, geld en het grote geheel. (In het Engels people, planet en profit.) Keuzes maken vanuit balans is veel lastiger dan één deel tot maatstaf te verheffen. Beslissingen zijn niet meer zwart/wit maar eerder een palet van potentiële opties.

Gelukkig hebben we hier computers en data voor om ons hierin te ondersteunen, hoewel alle data van de wereld niet de keuze voor ons kan maken. De keuze ligt nog steeds bij ons als individu en als collectief.

Een volmaakt plan zal er nooit zijn voor een circulaire wereld omdat deze zich ontwikkeld zoals de natuur dat doet. Vanuit biljoenen zaadjes, van binnen naar buiten, een beetje ontwikkeling elke dag. De maatschappij kan meer zijn dan een verzameling individuen. Wij kunnen het schijnbaar onmogelijke doen als we samen leven vanuit voortdurende ontwikkeling, win-win en synergie. Elke dag op zoek naar balans, van binnen naar buiten, ik als onderdeel van het grote geheel, een CircuLerende Samenleving.