Waarom kostenbesparing wel nuttig, maar niet duurzaam is.

Als bedrijf of organisaties heb je bronnen van inkomsten. Hiermee kan je blijven doen wat je doet. Als de inkomstenbronnen teruglopen kan je ervoor kiezen om kosten te besparen. Je kan natuurlijk ook kosten besparen om meer marge of iets dergelijks te behalen, maar dat houden we even hierbuiten. Door kosten te besparen kan je blijven doen wat je doet, mogelijk in iets aangepaste vorm. Echter is dat geen juiste strategie als je inkomstenbronnen maar blijven teruglopen.

Dan word je namelijk gevraagd om iets anders te doen: nieuwe inkomstenbronnen tot stand brengen. Hoewel er altijd een bepaalde mate van onzekerheid bij komt kijken is dat uiteindelijk de enige weg. Het is dus een zekerheid dat je met onzekerheid moet omgaan.

Onzekerheid is ook een essentieel ingrediënt van het creatieve proces. Zie deze uitspraak met betrekking tot creativiteit van Beau Lotto en: “Niets interessants begint met weten. Alles wat interessant is, begint met twijfel en onzekerheid. ” Het startpunt van iets nieuws is dus altijd niet-weten.

En je hebt dus iets nieuws nodig op een gegeven moment voor nieuwe inkomstenbronnen waardoor kostenbesparing op de lange termijn geen duurzame strategie. Wat niet wegneemt dat kostenbesparing wel waardevol kan zijn.  Maar uiteindelijk zal je met iets nieuws moeten komen. Dat is de beweging van evolutie die gaande is en blijft, een natuurlijk gegeven. Je zou het leven zelf kunnen zien als een voortdurend creatief proces.

We denken misschien dat wij het eindpunt van de evolutie zijn maar eigenlijk zijn we er een wezenlijk onderdeel van en gebeurt ze nu door ons, met onze bewuste, vrijwillige medewerking. We denken zelfs denkende wezens te zijn die voelen maar biologisch gezien is het andersom: we zijn voelende wezens die denken. Tijd om de verheerlijking van ons denken los te laten. Maar dat is weer een heel ander verhaal.