citaat Voldoening vinden in je werk moeilijk? | blog #7

Waarom is het zo moeilijk (voor jonge mensen) om werk te vinden dat voldoening geeft? 

In een tijd wanneer er nog volop schaarste is het eenvoudig om voldoening te halen uit je werk. Het aanleggen van verwarming als nog bijna niemand dit heeft, is enorm nuttig en waardevol. Het fundament van de economie waarin mijn ouders opgroeiden was dan ook op een of andere manier meehelpen van het vervullen van behoefte aan op dat moment schaarse producten. Laten we dit even de ‘grijze’ economie noemen, de bijbehorende schaarste mindset hierbij is er een van ‘meer is beter’.
Echter deze schaarste is er bijna niet meer, we leven in een tijd van overvloed en dan moet je mensen steeds meer gaan overtuigen dat ze iets nodig hebben, terwijl ze er eigenlijk al genoeg van hebben. Denk ook aan de toevoeging van veel suiker, vet en zout omdat onze hersenen dit maar al te graag hebben. Juist omdat dit in het verleden erg schaars was. Maar dit is niet meer het geval met fast -ood ketens, restaurants en suikergoed in elke winkel om de hoek. Met als gevolg een obesitas epidemie.
Daarmee groeien jonge mensen tegenwoordig op in een economie waarin overvloed is. Dit is normaal voor de jonge mensen tegenwoordig. Voor dit moment dopen we het de ‘groene’ economie en bijbehorende overvloed mindset is als volgt; er is genoeg, ik heb niet nog meer nodig. Denk bijvoorbeeld aan zaken die het internet onbeperkt toegankelijk maakt: kennis (oa. Encyclopedie WikiPedia of door te zoeken; Google.), muziek (oa. Spotify, Apple Music, etc.) en films (oa. YouTube, Netflix, etc.)
Maar als ze nu aan het werk gaan, komen ze veelal in aanraking met managers of leidinggevenden die handelen vanuit de mindset van de ‘grijze’ economie en staan ze dus met één been in de grijze economie en één been in de groene economie. Van binnen trekt dit ze langzaam uit elkaar omdat het om tegengestelde belangen en richtingen gaat. Hierdoor wordt het heel moeilijk om voldoening te halen uit het werk ook omdat het soms direct ingaat tegen het eigen gevoel; waarom nog meer, er is al genoeg? De uitdaging die voor ons ligt is om hier samen bewust van te worden en daar naar te handelen.