terzijde Waarom doe je wat doet? | MoNaTISA deel #1 | Blog #32

Weet jij waarom je doet wat je doet? Als hulpmiddel hierbij is de ‘golden circle’ van Simon Sinek erg handig. Zijn stelling is dat bedrijven succesvoller zijn die vanuit WAAROM communiceren en daarna pas HOE en WAT. Traditioneel gezien communiceren veel bedrijven vanuit WAT. Zo worden nieuwe laptops vaak aangeprezen vanuit WAT voor specificaties het apparaat heeft, weinig bedrijven communiceren vanuit hun WAAROM. Om het belang van waarom te onderstrepen een kort verhaaltje.

Er was eens een meisje, vrolijk kwam ze uit school. Ze had geleerd over te steken en wilde aan haar moeder vertellen wat dat betekent. Enthousiast vertelde ze: “Je komt bij een straat, kijkt eerst naar links dan naar rechts en dan nog een keer naar links. Dan steek je over.” “Goed zo” zei haar moeder vol trots. “Als we zo naar de winkel gaan, dan kun je het nog een keer laten zien.” Even later liepen ze samen naar het dorp en bij een straat aangekomen mocht ze het doen. Ondertussen kwam er links van een haar een grote auto aan. “Ik kijk eerst naar links, dan naar rechts en tot slot nog een keer naar links.” De auto kwam iets dichterbij maar het meisje rent zo de straat over. De moeder kijkt haar een beetje geschrokken en verbaasd aan. “Maar je had toch leren oversteken? Waarom kijk je naar links en rechts?” “Tsja” Zegt het meisje “Geen idee.”

Misschien had de leraar haar niet vertelt waarom je naar links en rechts kijkt of misschien had het meisje dit niet onthouden. Echter het hele punt van naar links en rechts kijken bij het oversteken is natuurlijk om te zien of er niets aan komt zodat je veilig kan oversteken. Als je dus niet (meer) weet waarom je doet wat je doet, kunnen er hele rare situaties ontstaan. Zo ook bij het onderwijs. Laten we op zoek gaan naar de waarom van onderwijs.

Het platform Onderwijs2032 heeft leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen met elkaar in gesprek gebracht. Samen kwamen ze tot het volgende: “de drie hoofddoelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van leerlingen.”

Als we hier de maatschappelijke toerusting even uitlichten dan kunnen we ons afvragen voor welke maatschappij gaan we leerlingen toerusten? Momenteel ligt er aan de basis van onze samenleving een lineaire economie. Hierin nemen we grondstoffen, maken daar producten van en gooien dit weg na gebruik. Deze lineaire benadering staat haaks op het model van moeder natuur. In de natuur bestaat geen afval maar is er sprake van oneindige kringlopen. Als we dit op de hele samenleving toepassen, is er sprake van een circulaire economie. Zie onderstaande video:

In zo’n economie zijn verpakkingen bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar en producten goed te demonteren zodat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Aan de ene kant is er sprake van de biologische cyclus, zoals bij de biologisch afbreekbare verpakking. Aan de andere kant, wanneer je producten demonteert en grondstoffen hergebruikt, is er sprake van een technische cyclus. Waar het over gaat is dat je niet alles afzonderlijk bekijkt maar vanuit het geheel. Dit noemen we ook wel een holistisch perspectief. Deze manier van kijken zal je over terugzien als we het hebben over een circulaire economie.

Hierbij kan je ook eigendom anders organiseren zodat je bijvoorbeeld nooit eigenaar wordt van een koelkast maar deze gaat leasen van een producent. Hiermee komt de prikkel bij de producent van de koelkast te liggen om te zorgen dat deze zo lang mogelijk meegaat. De maker verdient immers aan het lease abonnement in plaats van de verkoop van het product. En na de levensduur van de koelkast wordt deze uit elkaar gehaald zodat alle onderdelen weer grondstoffen worden voor andere producten.

Het gaat hierin niet om enkele bedrijven maar alle ketens van de aaneengesloten bedrijven die ook gebruikmaken van duurzaam transport. Hiervoor is samenwerking van de bedrijven, publieke instellingen en burgers onontbeerlijk. Door middel van technologie, ondernemerschap en creativiteit kunnen we dit tot realiteit maken. Moeder natuur is hiervoor het leidende principe waarvoor een gehele transitie van de samenleving nodig is …

Tot zover deel #1 van deze reeks, voor een tipje van de sluier van wat er in het vervolg aan bod komt zie www.monatisa.nl