Het verhaal achter het MoNa2ISA Model | Blog #21

Sommige mensen kijken naar wat is en zeggen waarom. Ik droom wat er kan zijn en zeg waarom niet. – Robert F Kennedy

Ben jij een geleider voor creativiteit, passie en innovatie? Laten we naar binnen kijken. Creativiteit is een proces, hiervoor heb je de linker en rechterhersenhelft nodig. Door de synergie tussen deze ontstaat er een geheel dat meer is dan de som der delen.

Dit proces werkt als volgt. Eerst divergeren, zoveel mogelijk ideeën bedenken, en daarna convergeren, enkele pareltjes selecteren en door ontwikkelen. Kwantiteit leidt hier tot kwaliteit. We worden als kind van nature geboren hiermee en zijn dan constant in FLOW.

“FLOW is een manier van leven waarbij je jezelf helemaal overgeeft aan wat je doet, waarin je constant loslaat en daarom moeiteloos mee kunt stromen met de levensstroom. Dit zorgt volgens FLOW-onderzoeker Mihaly Csikszentmihalyi voor het spontaan verschijnen van plezier en creativiteit in het leven. Je kunt de levensstroom niet onder controle krijgen. Je kunt alleen managen hoe jij erop reageert (of niet).” Bron: LERENLOSLATEN.COM – Jan Bommerez.

Elke staat van niet-flow is een gebrek aan balans tussen de hersenhelften. Traditioneel gezien is onderwijs gericht op de linkerhersenhelft; feiten, tekst en details. Deze hersenhelft kan je zien als een gesloten systeem. De rechterhersenhelft is juist een open systeem en gespecialiseerd in verbeelden, context en het grotere geheel.

“Wetenschappelijke ontdekkingen hebben weinig met intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.” Aldus Albert Einstein

Als geLeider kan je gemakkelijk ideeën ontvangen. Moet je daar iets voor doen of hoe werkt dat dan? Weerstand is het omgekeerde van geleidingsvermogen. Geef dus je innerlijke weerstand op om een geleider te worden voor creativiteit. Wat hebben leiderschap en creativiteit dan met elkaar te maken? Ten eerste is leiderschap een keuze, geen positie volgens Stephen Covey. Iedereen kan dus een Leider zijn. Ten tweede vraagt elk moment en interactie om een andere, in die context gepaste, actie. Je bent immers geen robot maar juist een mens met een hart dat verbonden is met lichaam, geest en ziel.

Creatief zijn in je eentje kan heel waardevol zijn maar samen wordt het nog veel leuker. De synergie wordt dan alleen maar sterker. Hiervoor is wel een voedende omgeving nodig; een creatieve cultuur. Een ideale cultuur kan je omschrijven als passievol. Maar er zijn ook andere culturen. Proactiviteit is de sleutel tot een ideale cultuur. Voor een uitleg daarvan check www.idealecultuur.nl en zie hoe Jan Bommerez dit elegant en helder verwoord.

Om mensen en organisaties hierin te helpen zijn wij, Anne Nabuurs, Harm van den Wijngaard en Martijn Derksen  van het Fontys Educatief Centrum hiervoor een infographic aan het ontwikkelen:  MoNa2ISA. (een vervolg op het MoNaTISA model. )

Deze infographic is gecreëerd door Anne Nabuurs, Harm van den Wijngaard en Martijn Derksen met dank aan Fontys en FEC. Dit model is een vervolg op het eerder gemaakte MoNaTISA model. Dit model heeft als naam MoNa2ISA, welke staat voor Moeder Natuur 2(ter) Inspiratie voor de Samenleving en haar Aspiraties.

Tot slot een samenvatting; het hoofd verdeelt, het hart verenigt. Het is de functie van de linkerhersenhelft om te verdelen. Vandaar dat mensen die met name vanuit hun linkerhersenhelft leven verdeeldheid zaaien. Het is niet zo dat we hier vanaf moeten komen, deze hersenhelft geeft ons ook continuïteit (details) in ons leven. Gelukkig hebben we ook een rechter hersenhelft die is verbonden met het hart. Het hart is je verbinding met de levensstroom, als je je zelf hiervoor opent, door zonder oordelen te leven. Beslissingen gemaakt vanuit het hart zullen altijd ten goede komen aan het geheel. Vandaar de uitspraak; het hoofd verdeelt, het hart verenigt. Het hart staat direct in verbinding met het leven om je heen, sneller dan een computer ooit zal kunnen. Dit is waarom ‘je hart volgen’ een sterk advies is. Vertrouw op de flow/tao/universum/levensstroom, het wil altijd het beste voor je. Ook geweldloze communicatie kan je hier erg goed bij helpen. Klik op deze link.

Ook interessant: www.geleiderschap.nl | www.misstandweg.nl | www.wabisabispel.nl | www.circulerendesamenleving.nl