Hoe verhoudt kunst zich tot techniek?

Hoe verhouden kunst en techniek zich tot elkaar en waarom is dat relevant?

• WAAROM?

"Professionaliteit is een publieke opdracht om vanuit vakmanschap mede vorm te geven aan die gemeenschap. Van professionals wordt verwacht dat zij zich mengen in de politieke strijd over de toekomst van de gemeenschap. Akkerman (2017) laat zien dat veel jongeren met die ambitie beginnen aan een beroepsgerichte opleiding. Aan het onderwijs de taak om die ambities de ruimte te geven door een goede balans aan te bieden van bewezen vak-manschap en open-eind avontuur." - Bron: Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht Prof. dr. Loek Nieuwenhuis en Dr. Wietske Kuijer-Siebelink 

Een visuele vertaling hiervan zag ik op Futures Conference in 2021.

Soms moeten we daarom precies andersom denken: ‘De zon draait om de aarde!’ Is dat zo? De aarde draait om de zon.

"De belangrijkste suggestie die ik hier doe, is om de gebruikelijke manier om over de prioriteiten in het onderwijs, te denken: eerst kwalificatie, dan socialisatie en als er nog tijd over is, meestal op vrijdagmiddag, aandacht voor het subject - zijn van de leerling,- op kop te zetten. Het zou in het onderwijs altijd eerst om het subject-zijn van de leerling moeten gaan, wetende dat wanneer we bi] leerlingen het verlangen willen wekken om op volwassen wijze in de wereld te zijn, we ook oriëntatie op die wereld moeten bieden en hen moeten toerusten om in die wereld te kunnen handelen. Dit is geen flipped classroom maar een flipped curriculum, waarin het werk van de socialisatie en de kwalificatie altijd ten dienste staat van de subject-zijn en nooit andersom." - Uit wereld gericht onderwijs (2022) Biesta over flipped curriculum 

Hoe doe je dat dan?

  • Kwalificatie & socialisatie ten dienste van subject-zijn
   • Niet of kwalificatie of socialisatie maar juist en +  en 
   • Kwalificatie = vakmanschap ?
   • Socialisatie = samenwerken ?
  • Integratie van vakmanschap en menszijn
   • De hele mens?

Korte toelichting bij bovenstaande afbeelding, afkomstig uit deze video met Jan Bommerez. “Je hebt industrie tijdperk: lichaam. Informatietijdperk: brein. Transformatie tijdperk: hart en ziel. Flow is een staat waar je met hart en ziel betrokken bent. ““We use an outside-in approach. But the why is inside-out, it’s different for every artist.” Source.

• (Persoonlijke) Voorbeelden:

Luizenmoeder De Film, op Netflix. Willen we zo techniek inzetten? Meng je in de toekomst van onze gemeenschap.

• Hoe dan?

Werken met je handen, hoofd en hart: Holistisch mensbeeld.