Het Onmogelijke Mogelijk Maken | Blog #23

Jan Bommerez inspireert en fascineert me mateloos. Toen ik een video van hem zag wilde ik die met iedereen delen maar wie gaat er nu zo’n lange video kijken? Daardoor kwam ik op het idee kleine behapbare stukken te monteren omdat de inhoud zo enorm boeiend is en het een mooie boodschap heeft die ik graag met mensen wil delen. Geniet hieronder van de video’s. Ik hoor het graag als deze je op een of andere manier geraakt heeft.

Link naar de originele video (totaal 100 minuten):

00:00:00
Deel 1 – Inleiding

00:00:00
De meest beperkende denk gewoonte is om te proberen wat op je afkomt te plaatsen in wat je al weet. En het is heel belangrijk dat je niet te veel nadenkt over wat ik vertel. Gewoon laten binnenkomen, en daar is zelfs al het hersenonderzoek over wat ondersteunt wat ik net gezegd heb. Ik had ooit in een één van de nummers van Psyche & Brein gelezen, dat ze een aantal heel hoog creatieve mensen hebben onderzocht en dat die typisch informatie binnenlaten in grote hoeveelheden zonder daarover na te denken dat het in de incubator gaat. En dan krijg je daarna inspiratie uit je eigen verwerking, op dat niveau, van wat op je afkomt terwijl als je erover nadenkt ben je het eigenlijk al aan het beperken. Het is heel belangrijk dat je het gewoon binnen laat komen, langs de rechterhersenhelft, hart, buik en het komt op het juiste moment er altijd weer uit. En wat voor jou belangrijk is, dat zal bij jou naar boven komen en daar gaat dus nogal wat op je afkomen, ik ga altijd vrij snel en dat is ook uit respect voor uw vermogen, want je kunt veel meer dan lineair denken. Dus het komt gewoon binnen en je creatieve potentieel werkt daarmee en ons creatieve potentieel is veel groter dan ons denkende verstand.

00:01:40
Deel 2 – Context

00:01:40
Maar naarmate de context veranderd, is het belangrijker om effectief dan gaan zijn dan efficiënt en effectief betekent de juiste dingen doen, en dan kun je alleen maar afleiden van de context. Je linkerhersenhelft heeft neiging om met de content bezig te zijn, rechterhersenhelft dus context, linke is content. We moeten dus meer voeling krijgen met de context om te weten welke nieuwe antwoorden nodig zijn. En naarmate dat sneller verandert kom je dus het is meer frustratie te al die dingen, niet meer werken. Het nieuwe komt altijd uit je, nooit uit wat je al weet en je ervaring. Maar de context is aan het veranderen. Dus na het informatietijdperk het idee heb ik eraan komt zijn wat andere name worden: transformatie, tijdperk, bewust tijdperk, innovatie, economie, noem maar. Politiek is nog altijd bezig met de proberen de kenniseconomie te begrijpen. Dat is dus eigenlijk het informatietijdperk en daar zijn ze nog niet meer klaar. En daar is dus het volgende tijdperk al. Kenniseconomie verdwijnt natuurlijk niet, net zoals industrie ook niet verdwenen. Dus het is alleen een heel ander verhaal. Vroeger stonden mensen aan machines dingen te doen en nu doen de machines dingen en moeten we mensen vooral naar de computer kijken of het nog wel allemaal goed loopt. Maar er wordt steeds minder met de handen gewerkt. Maar de industrie is er nog, landbouw is er ook nog, dus het vorige verdwijnt nooit. Dus alleen maar expansie. En het vorige dient geïntegreerd te worden in het nieuwe. En dat het integratieproces dat is soms niet zo makkelijk. En in de eenentwintigste eeuw, 1000 keer meer technologische doorbraken. En dit is dus eigenlijk de verklaring, de koppeling van menselijke breinen aansnellen krachtige computernetwerken dat soortenrijk voordat er een soort collectief brein aan het groeien is. Wat zoveel meer kan dan een individu, ja, het wordt steeds meer in het systeem voor haar in plaats van een individuele verhaal. Vroeger had je een edison, die is er eentje, dingen uit van nu worden dingen door groepen netwerken, teams, enzovoort. Je weet dat het internet in eerste instantie een verbinding tussen universiteiten was. Zal die wetenschappers samen kunnen, dingen die ze alleen niet kunnen? Hetzelfde is een zwaar voor ons. Het is belangrijk dat je collectieve intelligentie met elkaar ontwikkeld. We hebben niet zozeer meer de slimme enkeling nodig, maar de kooi intelligentie en kon. Intelligentie is iets wat zich ontplooid door verbinding te maken is. De sleutel is verbinding.

00:04:06
Deel 3 – De Sprong

00:04:06
Grootste les van deze tijd is de asymmetrie tussen verleden en toekomst. Nog nooit was historische kennis zo irrelevant. De boeken met de tien stappen naar succes. Maar weg, het zal zich steeds minder herhalen. Je gaat dus steeds meer die continu. We dingen zien gebeuren en originaliteit voor het belangrijker dan ervaring. Dus dat contact maken met het onbekende is belangrijker dan het nadenken over het bekende. En totdat je daar je veilig in voelt, heb je toch altijd de neiging om het bekende terug te vallen. Dus het is een heel belangrijk stuk om je innerlijk te openen. Maar het onbekende transformatie is dit continu. En wat er dus nu aankomt is eigenlijk de grootste sprong die in de mensheid ooit gebeurd is. We gaan echt van van de rups naar de vlinder en dat is dus een totaal andere orde. Wij zijn eigenlijk als mensen, een soort als ik dat zo mag zeggen, een soort kosmische zaad, wat eigenlijk nog tot ontplooiing moet komen. De gedachte dat de mens het einde van de evolutie is, is een heel arrogant de gedachte. Maar misschien zei wij, de voorloper van de de echte mensen die nog moet komen. D’r zit zoveel potentiële ons kwestie is dat je een cultuur nodig hebt, een voedingsbodem omdat tot bloei te laten komen. En onze cultuur is niet per se een cultuur van de ziel, meer een cultuur van zekerheid, nadenken, modellen, dingen reduceren, enzovoort. Dus omgaan met dat onbeperkte dr zijn we niet in eerste instantie voor klaargemaakt, dus het het vergt nogal wat om die sprong te maken. Dit is dus echt een sprong. Het gaat de hoogte in.

00:05:38
Deel 4 – Management

00:05:39
Managers dienen zich voor te bereiden op het loslaten van alles wat ze weten over management. Eh, je bent allemaal vertrouwd met Pieter drukken. Dat was niet zo een extremist joh, barricades stond te springen, maar dit is een hele extreme uitspraak. Hij had ook het transformatie tijdperk ik al benoemd. Hij was ook degene die de kenniseconomie benoemd had. Kenniswerkers had ook al het creatieve tijdperk zien aankomen. Managers dienen zich voor te bereiden op het loslaten van alles wat we weten over management na alles. Dat is dus heel zwartwit zit niks tussen. Dus wat wij weten zal ons niet helpen in de toekomst. Dus je kunt daar nu heel krampachtig vasthouden, of je kunt zeggen: dan gaan de brug bouwen terwijl we dr. Overheen lopen en dat is eigenlijk de uitnodiging kun je gaan gaan accepteren als onze nieuwe rol in de schepping. We zijn niet meer diegenen die afwachten wat er gebeurt. We zijn diegenen die meebepalen wat er komt. Het informatietijdperk is wat de oude orde opbreekt het internet is dus werkelijk een destructie apparaat. Als je dus kijken wat het internet allemaal afbreekt aan gevestigde belangen. Pers kan niet meer zomaar ons dingen wijsmaken wat meteen krijgen op het internet allerlei mensen die zeggen: ja, maar zo zit daar niet. Dus je je krijgt steeds meer dat je de beperking kunt omzeilen en dr worden nogal wat dingen afgebroken door het internet. Eigenlijk, de chaos waar we niet doorheen gaan, is veroorzaakt door het informatietijdperk en uit die chaos zal moet een nieuwe orde komen, maar het wordt nooit meer de orde van vooraf. Wie is vertrouwd met het begrip ga orde, ja, ga orde is dus dat je op de rand leeft, tussen chaos en orde, en dat is de hoogste creatieve staat.

00:07:26
Deel 5 – Dromen

00:07:27
Ga orde. Je mag dus control vergeten. Het is dus veel meer de leren surfen op de golf dan te proberen de golven te beheersen. En één van de uitspraken van drukker is de beste manier om de toekomst te voorspellen is om er zelf in te maken. Dat is dat is mooi om om als als visie te nemen. Ja, wij weten niet wat er komt, maar we kunnen wel iets maken met mekaar en daar. Kun je wel de grip op hebben, ook wat je kunt maken? Met mekaar ga orde, wordt ook soms die genoemd die dat begrip ooit gehoord. De. Dan leef je eigenlijk met één voet in de wereld van de mogelijkheden en met één in de wereld van de feiten. Maar je laat je niet meer beperken door alleen maar de feiten en dat is één van de van de kenmerken van kleine kinderen dat ze zich niet laten beperken door de feiten. En dat is ook wat wat ze zo magisch maken. Dus de hele kwestie is. Kunnen wij terug naar die magie van de kindertijd en vanuit de droomwereld in de wereld van de feiten staan en geloven dat dromen misschien wel krachtiger dan feiten. Alle feiten, alle realisatie zijn ooit begonnen als een droom je, als je daar goed naar kijkt, zijn dromen eigenlijk de oorzaak en feiten het gevolg. Feiten zijn de wereld van de effecten, dromen, dat is de wereld van de oorzaken hebben. Meestal hebben we dat anders geleerd, dat de oorzaak en daar liggen de economie, de regering weet ik veel, dat is de wereld van de effecten. Dat is alleen maar een domino effect van het ene effect, dat het de andere omgooit maar de oorzaak zit binnen, dus die hele switch van. Eigenlijk zit het in ons behoren, dat wel, maar eerder dat helemaal. Gelooft u dat, dan komt dat je jezelf, dat die

00:09:10
Deel 6 – Verbeelding

00:09:10
de toekomst zal zo anders zijn dat de voornaamste vaardigheid niet langer leren zijn. Maar om te leren dan, dan moet je echt even later binnenkomt expansie komt niet van het toevoegen van kennis, maar van het loslaten van beperkende overtuigingen daar hebben we dus ruim voldoende. Wat beperkende overtuigingen en het is makkelijker om ze samen los te laten dan alleen ik zeg soms wel, is verandering kun je alleen het transformeren doe je relatie door te spiegelen door te luisteren, door bereid zijn, je zelf bloot te stellen aan andere standpunten en door niet meteen tot de conclusie te komen: je transformeert door open te zijn voor iets wat groter is dan wat je nu al je kunt vatten. Dus transformatie gaat altijd een interactie met de context. Door de context wordt er bij jou iets zwakker gemaakt als je dat toelaat. Het is heel veel te maken met loslaten en toelaten. Wanneer de wereld in het gaat, moeten wij een flauwe gaat. Dus dat hele verhaal van vloot past helemaal bij transformatie tijdperk. Concurrentie zal in de eenentwintigste eeuw met de verbeelding gebeuren, maar in het industrietijdperk zaten de grondstoffen in de grond en die zijn op een keer op. Dus daar gaan we nu door. Dat mensen bang worden van wat gebeurt er als allemaal op is, en dan gebeurt er dus niks, daar gaat er gewoon wat anders zijn waar we nu nog niet zien. Dus in die zin, bijvoorbeeld op een keer, zal het dus wel praktisch worden dat we dat nul veld kunnen praktisch benutten. De zero points vilt, oneindige energie, overal toegankelijk. Je hebt geen steenkool nodig om energie te hebben, je hebt geen niet per se olie nodig om met een auto rond te rijden. Dus het is alleen maar dat oude loslaten en die wereld van de vorm zien als een uiting van de wereld van daar niet voor, en die is dus grenzeloos naar de grondstof van de nieuwe economie zit in ons en is grenzeloos de wereld van de mogelijkheden zit in de mensen.

00:11:21
Deel 7 – Waarde

00:11:23
Nou, dit is een voorbeeld van een heel simpel idee, maar je moet het toch maar opkomen. Als je het zit, is het helder totdat, je ziet ze je niet. Maar als je ziet zeggen van goh hoe dat ik daar niet bij nog, komen ze altijd heel simpel. Als er één keer is, na 20 procent brandstofbesparing door zo’n voor te hangen, hoeveel is een heel idee bedrijf waard? Apple is dus duidelijk hut ideeën, een bedrijf wat de nieuwe economie aangeeft als als de nieuwe weg. Apple is op dit moment op de beurzen evenveel waard als de 32 grootste banken in de eurozone. Geeft je dat een idee wat ideeën waar zijn en hoe de al de economie nu aan het vechten is? Om niet te veranderen, als je naar de bankenwereld kijkt, men tracht alles op te lappen, maar dat dat zal dus niet meer lukken ik ben echt van overtuigd dat er nog een nieuwe golf komt met bankcrisis hè, en dat is de regering weer. Om het op te vangen gaat het banksysteem onderuit. Ik ik twijfel daar eigenlijk niet aan dat dat komt en dat we dus heel de vraag van geld in ruil en waarde opnieuw zullen moeten bekijken met mekaar, hoe gaan we dan daarmee om? Niemand weet dat. Maar op het moment dat het zich aandient hoe gaan we dan daarmee om? Niemand weet dat. Het is wel het vijfde jaar dat Apple als meest in een weer in de bedrijf op de lijst van van businessweek staat. Dat is bijna 30 jaar, drie m geweest, drie, één was hut innoverende bedrijf. Iedereen weet dat Apple niet alleen een kwestie van technologie, maar ook van emotie, design, verwachtingen creëren. Een jaar lang praten van de, wanneer komt de iPhone? Vijf, het wordt dan gelijk, weet je wel, dus we maken een heel verhaal en dat raakt je op een andere plek dan hier.

00:13:18
Deel 8 – Mogelijkheden

00:13:21
Ik ben twee keer in opleiding geweest bij deze man heeft waarschijnlijk de duurste consultent ter wereld, kan, kan makkelijk 50000 per dag krijgen en mensen staan in rijen te wachten om met hem te mogen praten. Ik heb het tweede keer dat ik bij hem een opleiding volgde, zat ik bij iemand die zo een dag bij hem doorgemaakt ze beste investering van mn leven! Dat was een bedrijf uit arizona hypotheken, bedrijf als de nieuwe wetgeving dat ze niet meer aan duidelijk marketing mochten dunne. Je mocht niet meer mensen opbellen en dat was een enige marketing flyers uit sturen, naar mensen bellen, en dat werd door wet verboden. Die man! Zei zij, wij wij konden eigenlijk sluiten. Heeft die een seminar met ze eeuwenlang gedaan? Een jaar later waren ze 20 keer zo groot en abrams zegt: ik ben niet slimmer dan andere mensen, ik ben niet creatieve dan andere mensen, ik kijk gewoon anders. Weet je wat. Wat ik jullie wil meegeven is niet dat je positief denken, want dan kun je ook de fout mee in ga. Je kunt blind worden en enthousiasme. Wat ik wil, is dat je in mogelijkheden denkt en niet in moeilijkheden. En dat is dus weer een shift als je dus kijken, wanneer je in emotionele staat meer dicht zit, dan ben je gefocust tot moeilijkheden. Wanneer je open bent, kun je contact maken met mogelijkheden.

00:14:38
Deel 9 – Vertrouwen

00:14:40
Hou eens je hoofd naar links, ja, en nou, dan is je hoofd naar rechts. Maar ja, dat is een heel merkwaardige oefening eigenlijk. Ik neem speciaal even mijn men, het water om aan te geven, omdat ik doe. Dit gebeurt dus allemaal in je hoofd. Wij zijn een fantastische oefening om te zien dat als wij anders kijken, er dan een andere wereld ontstaat. Je bent misschien vertrouwd met de uitspraak van je is in die zei: we zien de weer niet zoals hij is, maar zoals wij zijn. Als de transformatie hier gebeurt, kan er niet anders dan daarvoor, maar dat gebeurt niet instand dus als je dat niet vertrouwd, heb je altijd weer neiging om terug te krabbelen dus de kwestie is: kun je je ook als zaad gedragen. Het zaterdag. Het in de grond zit, zit een tijd in het donker en totdat het in het licht komt, is het een kwestie van de natuur. Vertrouwen. En als je dus dat hetzelfde verhaal zo bekijken, dan zijn wij als mensen. Als we omgaan met tot de veel van mensen die altijd maar dat zaadje weer opgraven om te kijken, gebeurt er wel wat en dan in doorbreken iedere keer weer het proces. Dus je moet op een bepaald moment gewoon het ding in het duister laten en d’r vertrouwen dat de een keer uitkomt het is een soort zwangerschap, je eigen wedergeboorte dat ben jezelf zwangere van en als je dat niet vertrouwd, pijnlijk, langs de ene kant moeilijk, keer langs de andere kant mogelijkheden.

00:16:17
Deel 10 – Kijken

00:16:17
Chickensoup for the Soul is behalve Harry potter het grootste boeken succes van de twintigste eeuw, meer dan 100000000 bokkum van een boek, wat door 80 uitgevers geweigerd werd. Die mensen hebben moeten anderhalf jaar van de ene uitgever naar de andere lopen om dit boek te kunnen plaatsen. Kikkers voor de ben je gek. Uiteindelijk wordt het eerste boek gepubliceerd van dat eerste boek. Alleen zijn d’r zijn d’r 8000000 verkocht, maar j is diegene die gekomen is met de gedachte dat je daar een reeks zou kunnen maken, meer dan 100000000 boeken, en het is allemaal hoe je kijkt. In plaats van vast te zitten aan hoe het was, is de vraag: hoe zou nog meer kunnen zijn. Dit is iets wat ik al jaren geleden een keer van een onderneming gehoord. Heb van de wereld is vervelend voor vervelende mensen in de wereld is boeiend, vermoeiende mensen en de wereld is beangstigend voor bange mensen en agressief voor agressieve mensen. Ga maar door. Mijn geliefkoosde versie hiervan: de wereld is wonderbaarlijk. Voor wonderbaarlijke mensen durf je jezelf te zien als een wonder. Dat is dus eigenlijk een hele interessante vraag. Meestal hebben we dat niet als boodschap meegekregen omdat je een wonder bent. Als als je de baby zit, dan geloof je dat het een wonder is en dan in de puberteit je daar niet meer.

00:17:48
Deel 11 – Paradigma

00:17:50
Ik hou dus veel kijk oefeningen als je dit nog niet heeft meegemaakt. Tussen oefening, nu even kijken en zie je de taken en als je het zit, niet meteen roepen. Nou, ik ga eerst even zeggen waar het niet. Veel mensen denken dat dit de oren zijn van een verborgen tijger. Dat is het dus niet. Als je het zit, kun je niet geloven dat je niet zag. Dat is altijd zo met die dingen. Wie wie fulltime frustratie bij zie, hoe meer je gefrustreerd bent, hoe minder je zult zien, want dan ga je dus helemaal in in een patroon. Ze kijkt tunnelvisie je dient het echt los te laten en als je het loslaat dan verschijnt het plots. Soms is het goed om even je ogen dicht te doen en dan op neer te kijken. Kijk, dit is een hele mooie oefening om aan te geven hoe een paradigmawisseling je dingen laten zien die daarvoor niet kon zien. Ik ga jullie paradigmas veranderen. Je zoekt niet naar een tijger, maar naar de woorden. En nu, nu zijn een heleboel mensen die het meteen zien. Wie ziet er nu meteen? Het is heel grappig dat dat is dat je met een paradigmawisseling bam en plots verschijnt het en transformatie is altijd interessant en dit is continu. Wie je, dr. Nog niet het staat op de tijger. Kun je je voorstellen dat je daar zou kunnen een uur naar kijken, naar de niet zie wat je dus krijgt in communicatie. Als je vanuit een gesloten positie komt en dan is dus we hadden een discussie is twee gesloten posities die proberen de ander te overtuigen. Dialoog is dat je beide je positie kunt loslaten en dan kan het nieuwe ontstaan. Dialoog is hun voertuig van de idee, economie, het is een gesprek zonder zeiden, maar met een centrum. Mooie definitie van dialoog, een gesprek zonder zeiden, maar met een centrum. Het is het loslaten van standpunten, van gezichtspunten. Je kunt alleen maar iets nieuws zien als je het oude gezichtspunten loslaat en ook bereid bent te luisteren naar iemand met een ander gezichtspunt. Daarom is die van koffie een groep is veel objectiever dan een individu. Moya als je tien verschillende standpunten bij mekaar hebt, heb je meer kans als je naar mekaar luistert, dan het plaatje te zien van hele olifant. Ja, je kent het verhaal van de slurf en de pot. Hè,

00:20:18
Deel 12 – Integratie

00:20:19
Managers hebben geleerd naar buiten te kijken en voorwaarts, nu moeten ze leren naar binnenkijken. Voor veel mensen is dat ‘scary’, want als je naar binnen gaat, moet je op je schaduw ontmoeten, en dat is dus het punt waar we op vastlopen dus niks fout met het ego. Er is. Het probleem is alleen maar de ego schaduw, dat helder ook een beetje op. Ego is een heel belangrijke functie. Zonder het ego zal daar geen continuïteit zijn. Ego is datgene uit het verleden. Wat ervoor zorgt dat je nog weten wat je naam is, waar je huis staat, enzovoort, is dat je elke dag helemaal nu zou moeten beginnen, dus je niet meer weten wie je bent, waar je werk is, waar je huis staat, met wie je getrouwd bent, met wie je in bed ligt. Sommige mensen bijvoorbeeld daar wel eens tegen meer wijk. Aegon is dus continuïteit. De hele kwestie is om daar niet in vast te zitten. Je dan gaan we vastbijten in positie uit het verleden. Wie is vertrouwd met ken, wilbur integrale, kijk op zaken. Nou, dit is dit zijn de vier kwadranten van ken wilde. Ik kan het dan iedereen aanbevelen het is buitengewoon interessant om te leren naar de totaliteit van het verhaal. Kijk, je hebt dus intern en extern, individueel. En collectief nou, de hele bedrijfswereld probeert dus deze kant alleen te gebruiken. We proberen gedrag te veranderen, hebben, we proberen systemen, processen, enzovoort, en als je met die linke kan je kunt omgaan, dan kom je op een keer tegen een grens die niet meer uit. Te rekken is en de interactie tussen al die al die. Maar we zijn zo toegespitst op die buitenkant. Dat is dus rechts is dus het mannelijke paradigmas links is het vrolijke paradigmas en de kwestie is niet om het één ten koste van het ander te doen, maar ze alle twee naar boven te tillen. In balans. Flauw is de staat van balans tussen die twee, tussen binnen, weer buiten, weer mannelijk, vrouwelijk hier in Jan, de hele verhaal.

00:22:19
Deel 13 – EN denkEN

00:22:19
We zijn eigenlijk toe in de transformatie tijdperk aan het herwaarderen of misschien voor het eerst echt waarderen, want die linkerkant de wereld van het potentieel en de gevoelswereld de wereld van de verbinding. Rechts is de wereld van de scheiding, links is de wereld van de verbinding, totaal is de wereld van de eenheid? Ja, en we hebben dus neiging om positie te kiezen. Door wordt die vraag gekregen van iemand? Wat is belangrijker management of leiderschap? Die heeft die vraag ooit gekregen. Je heeft die vraag wordt gesteld en wat is dan het antwoord? Dan denk dan: denken mensen, het leiderschap, nee, dus ja, het dat of of denken is waar je juist van af moet. Het is en en tuurlijk is management ook belangrijk. Het is de interactie van die t die het maximum geeft. Maar we hebben neiging om standpunten te kiezen. Voel je dat systeemdenken is en en denken, analytisch denken is of of denken, als je je weet zij, de werkelijkheid is dat dat die cirkel van schaduwen ligt. De hele tijd draait en dat dat dat het overgaat in in tegengestelde, dag en nacht seizoenen. Dat verhaal beweegt de hele tijd, maar wij zijn zo statisch ingesteld dat we die hele vloot is, dat alles constant overgaat in het tegengestelde. Als je, als je hard genoeg in een bepaalde positie zit, zul je op een bepaald moment de omgekeerde ervaring mee maken, of je gaat de persoon tegengekomen die net de tegengestelde is, en wat je bij jezelf niet kunt zien, gaat voor je neus verschijnen. Dat is wat wat jong zijn, wat je niet innerlijk kunt verwerken, zo je als ervaring in de wereld ontmoeten. Het gaat veel sneller om het innerlijk te verwerken, want soms moet je drie keer meegemaakt hebben eerder, je begint te zien wat er daar is, als er maar zelden ervaring mee maken. Van hoe komt dat toch? Dat ik altijd hetzelfde komt, dat ik dat soort persona in mijn leven krijgen. Het is omdat je daar niet kijkt en toen kwam allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan.

00:24:24
Deel 14 – Transformatie

00:24:25
Links is het domein van transformatie. Rechts is het domein van verandering. Wij komen uit een tijdperk waar we een over focussen. Geven we aan de rechterkant die rechterkant natuurlijk heel waardevol als je ziet wat technologie en het systeem hebben opgeleverd. Het is fantastisch, maar het houdt een keer op. Het nieuwe komt altijd van de linkerkant uit de binnenwereld en de de bedrijven die de grootste sprongen maken, zijn de bedrijven die snapt hoe belangrijk cultuur is, en wat cultuur echt is, en dan heb je ook weer linkerhersenhelft mensen die cultuur willen engineeren dat is echt een tegenspraak in de termen cultuur engineering waar zit cultuur? Waar zit dat? Waar is dat? Het is veel meer een buikgevoel cultuur en een hart verbinding dan of een hart breuk, want je kunt ook inbreuk leven met je bedrijf, waar ze is. Onderzoek over hoeveel mensen in een emotionele breuk leven, met een werkomgeving of in ieder geval niet in verbinding, of je verbinding over, je hebt onverschilligheid of je hebt een breuk. Als de verbinding is, dan krijg je dus dat cultuur enorm de dingen kan optillen. De cultuur kan zowel een probleem zijn als een als een de naar naar meer. Dus we gaan naar die twee dingen vooral kijken naar die linke kant, het menselijke potentieel. Dat is het heel gaaf van persoonlijke transformatie. En dan cultuur is het verhaal van collectieve transformatie. Nu is het duidelijk dat wanneer leiders en mensen zoals wij die mensen helpen, als je niet je eigen verhaal doormaakt kun je het ook niet als een Gids begeleiden bij andere met het begint dus altijd met je eigen transformatie, zodanig dat je die taal leert spreken, maar ook dat je meer mededogen krijgt voor het proces en andere mensen. Want het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Er is geen wegenkaart je moet dus echt loslaten, loslaten, loslaten.

00:26:23
Deel 15 – Loslaten

00:26:24
De enige beperkingen van de scheppende geest zijn de beperking die we zelf scheppen met die scheppende geest. Nee. Dit is heel to the point hoor wat hier staat. Wij zijn zo vrij dat wij beperking kunnen kiezen. Wij zijn zo vrij dat wij verslaving kunnen kiezen is vanuit het universum wordt niks anders opgelegd en je mag dus een totale warboel van maken als je dat leuk vindt. Je mag m griezelfilm spelen, je mag een romantische film spelen, je doet, maar je bent regisseur, acteur, schrijver van het verhaal en tot op een dag dat je daarachter kon, kun je dus ook geloven dat iemand anders de regie heeft en dat iemand anders een script schrijft. Dus het is allemaal een ontdekkingstocht en het gaat zo snel als het gaat. En als iemand zegt van: ik ga nog drie jaar in een horrorfilm leven, dan is dat hun keus die niet willen doen. Maar je kunt wel op een dag zeggen: ik heb nu genoeg van de horrorfilm. Ik wil wel eens wat anders en dat gebeurt bij ons. Groei bestaat niet in het toevoegen van meer kennis, maar in het loslaten van beperkende overtuigingen zodanig dat je onbeperkt hij kan gaan schitteren. Maar dit is is dat verhaal van het zaad. Wat moet open? Opengaat het ego is een soort zaad. Als het opengaat verschijnt onze diepere zelf en er is alleen maar creatief en vrolijk en blij en liefdevol en verbinding. Alles waar wij van dromen zit in ons. Het is alleen een kwestie: kunnen wij het laten opengaat en die laatste zin is natuurlijk waar het altijd op vastloopt vermindering. Van het ego is eigenlijk transformatie. Dus hoe meer je gelijk wil hebben, hoe minder het doorgaat het feest.

00:28:09
Deel 16 – Crisis

00:28:10
Je kent waarschijnlijk die uitspraken te kussens in wonderen wil je gelijk of we. Je geluk is dus een samenvatting van het. Als je gelijk wil, dan beetje je dus vast in posities. En hoe meer je vast biedt, een posities, hoe minder het opengaat het gaat dus alleen maar daarover: sluiten, openen en sluiten, open, weerstand los, laten weten dat daar ook de samenvatting van het hele verhaal. Veel van onze denkmodellen komen uit het industrietijdperk en dat zit dus tot op het hoogste niveau bij regeringen, banken, bedrijfsleiders, enzovoort. Wij zitten dus nog enorme in het efficiency paradigmas hoe kunnen we beter doen wat we doen, hoe kunnen we kosten besparen? En als de crisisdienst eraan komt, dan gaan we nog harder in dat standpunt zitten. Hoe kunnen we, weet je wel, kosten besparen? Dat is niks creatiefs aan en je kunt maar zoveel kostenbesparend dus op een keer houdt het op. Er zijn drie fasen aan: een kritisch. Je hebt de fase waar je nog in je comfortzone zit en je ziet het niet aankomen. Het zal mij niet overkomen. Iedereen, Chris is behalve de banken. Het is zo geweest, hoor, de hele wereld hadden ze had crisis, behalve de banken zal ons niet overkomen. Dan krijg je dat de crisis toeslaat en dan krijg je dus een enorme stress op het systeem. Op dat moment moet je soms hele acute maatregelen nemen of of het houdt op, maar als je daar niet in de derde fase gaat, in de leerfase ga je altijd maar bij het probleem komen en dan ga je de comfortzone zitten en de zender banken nu met zn allen weer naar toe aan het gaan. Behalve hier en daar iemand die het zit, gaan we in de comfortzone zitten. We hebben onze les niet geleerd en dan komt er dus een nieuwe crisis en dan kun je weer heel kut en als je dan weer niet leert, enzovoort. Zo werkt dat. Dus die drie fasen comfortzone acute fase leren. En in die leer zon heb je een maximum belasting, dat het systeem kan draaien en dan moet je dus onder blijven en daar moet je soms acute maatregelen voor nemen. Maar je moet wel tegelijkertijd kijken naar wat we hier nu van. Waarom lopen we altijd tegen hetzelfde verhaal aan?

00:30:13
Deel 17 – Conditionering

00:30:14
Informatietijdperk is het verhaal van effectief slim werken, meer systemen, en waar we dus nu naar toe gaan, is na creativiteit en wijsheid. Het vorige verdwijnt dus nooit. Je moet dus evengoed met systemen werken en af en toe moet je ook op de kosten letten. Dus het is nooit tegengesteld aan wat voorafging het is een hogere standpunt, dit is onbeperkt en toch moet je omgaan met de beperking van het budget en de tijd. Dus dat leren op die lopen en dat is dus waar we nu naartoe gaat. Linksboven is waar we dus Willem bijkomen bij ons zelf en bij medewerkers en bedrijven. Is dat dat hele verhaal van verbeelding? Hoe staat onze cultuur tegenover verbeelding? Want het is heel belangrijk om te zien hoe je geconditioneerd bent. Maar het is wel waar. Maar we moeten realistisch, hè, als je opgesloten zitten, een door, dan krijg je op een op een keer toch spierpijn ook al geloven dat je zou kunnen rondrennen dus de d’r is een interactie. Er is een interactie met de omgeving en wanneer de omgeving repressieve is, is het heel lastig om daar uit te komen. Maar het is natuurlijk wel waar dat dat potentieel eeuwig en onaantastbaar is. En de kwestie is: kunnen wij in interactie met de omgeving het spel losser maken? En de eerst is een kwestie om een klein beetje vloeibaarder te worden. Je gaat niet meteen uit India, een cognitief weten het wel, totdat je het uit je buik weet, weet je niet. En en dus die die hele beweging om het, om het te integreren in je ervaring, dat kun je alleen maar doen als je bereid bent om fouten te gaan. En dat dit dus ook aan onze cultuur, dat we bang zijn om fouten te gaan, want daar wordt dan weer op bekritiseerd. En van kritiek hebben we een verschrikkelijke afkeer. En je ziet dus de mensen die echt het verschil maken, trekken zich van kritiek geen moer aan. Daarom zitten bij artiesten zoveel meer mensen die aan de linkerkant zitten. Zal me een zorg wezen wat jij denkt, hoe meer je vastzit in wat zullen ze over me denken, hoe meer je in dat doosje zit. Want dat is een doosje wat ze over je denken, daar kun je namelijk niks aan doen wat zij denken. Je kunt alleen maar iets doen aan wat jij denkt over jezelf. En dat is dus zo bevrijdend op het moment dat je dat ziet dat wat zij denken. En dat is echt hun probleem.

00:32:37
Deel 18 – Denksprong

00:32:37
Wie is vertrouwd met Byron Katie, the work? My business, your business, Gods business, dat is het hele verhaal. Ik can only run my business, your business is your business. Het is zo bevrijdend om uit dat sociale stramien te stappen. Van als ik niet goed overkom gaat het fout en je moet dus ook in spanning met mekaar kunnen leven. Creatieve spanning kan tot een doorbraak leidde. Kom daar straks wel eens over cultuur hebben. Nou, laten we nog wat sprongen maken. Alle betekenisvolle veranderingen komt uit de verbeelding en werkt haar weg naar buiten. De hele natuur zit zo in mekaar, de boom komt uit het zaad en wij denken dus helemaal omgekeerd dat de oorzaak daar zit. Het is altijd van binnen naar buiten. De verbeelding is veel belangrijker dan kennis. Dat zijn drie citaten heeft dat niet dezelfde dag gezegd: kennis brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal. Einstein, zij dus ook wetenschappelijke doorbraken komen niet van het intellect. De oplossing komt zomaar naar je toe. Je weet niet hoe of waarom. En daarna kun je erover nadenken.

00:33:52
Deel 19 – Bevrijden

00:33:53
Hoe manage je verbeelding? Dit is dus een vraag waar managers mee zitten. Ik weet nog toen Tom Peters in het okura hotel in Amsterdam was. 200 top executives in de zaal: how do you manage imagination? Nou, toen was het behoorlijk stil in de zaal. Hoe doe je dat? En het antwoord is vrij simpel, maar lastig voor managers: niet. Je kunt verbeelding niet managen. Het zit in mensen en je kunt mensen niet dwingen om creatief te zijn. Je kunt zowel dwingen om om negen uur op kantoor te zijn, je kunt ze dwingen om formulieren in te vullen, enzovoort, enzovoort. Maar verbeelding, dat is iets wat je ruimte moet geven. Dus de kwestie van verbeelding is, dat is niet managen, maar je moet ze bevrijden. Vandaar liberation management. Buitengewoon interessant om naar zo’n gouden als peters te luisteren. Peters is echt een beeldenstorm, het afbreken van heilige, heilige huisjes en het slachten van van heilige koeien. Daar is die man erg goed in en daarom wordt die man ook door zoveel mensen met afkeer bekeken. Liberation management, daar staan een paar fantastische cases ook in.

00:35:09
Deel 20 – Spontane Zelf

00:35:09
Rijdt deze bus naar links of naar rechts en voor uw veiligheid het is geen strikvraag. Laten we maar vanuit gaan hij rijdt. Je hebt ook altijd mensen zojuist ook allebei. Wie zeggen allebei naar links, rechts, ja, dus die is goed, zie je wel, dat is heel realistisch. Waarom is dat? Waarom is dat heel interessant? Omdat je kunt het antwoord alleen maar weten als je je verbeelding gebruikt. Waar anders is het raden? De meeste. Mensen zeggen naar rechts. Waarom? Omdat we zo geconditioneerd dat ding naar rechts, dat is hoe het gaat. Weet je wel het naar rechts? Ja, dat is conditionering het echte antwoord krijgen van kinderen. Als je kleine kinderen vraag, zegt 90 procent dat de bus naar links rijdt. Maar ze weten ook waarom. Omdat je de deur waar je moet instappen niet kunt zien. Dat mooi kinderen zien dat omdat ze in de verbeeldingswereld het leven, wij redeneren zo van staat is stil rijdt ten plaatjes, een bus, is het een strikvraag misschien, als ik iets zegt, denken aan andere, dat ik stom ben. Je zit in dat hele conditionering verhaal, maar je keek niet met je innerlijke oog. Dus de hele kwestie is: kunnen wij dat weer bevrijden? Dat spontane, het spontane verdween nooit. Het kan wel zoals de zon achter de wolken zitten, maar het verdwijnt nooit.

00:36:53
Deel 21 – Hersenen

00:36:54
Onze hersenen zij zowel een gesloten systeem als een open systeem. De linkerkant is het gesloten systeem waardoor continuïteit ontstaat waardoor je iets kunt vasthouden. Aan de rechterkant is het je alleen dat heb, heb je alleen maar gauw. Interactie tussen beide is het toppen. Dat is flauw. Linker systeem is een zender, dat is de mannelijke kan daarmee projecteren wij de wereld. Als je een beetje hersenonderzoek gevolgd heb, ik de holografische versie van de wereld is dat wij de wereld in onze hersenen creëren. Weten ze nog dat wiel, wat links en rechts draait. Daar is als open systeem zijn een ontvangen. Dat is het. Vrouwelijke, je ziet hoe dat seksueel in mekaar zit, dat projecteren dat ontvangen, mannelijk en vrouwelijk. Het klinkt ongelooflijk, maar mijn ideeën komen tot mij vanuit de ether, vanuit de ruimte. Meeste mensen hebben problemen met het op een systeem en het is dus niet omdat je daarvoor gekozen hebben om bij kinderen is dat open de deur van de verbeelding. Het is omdat wij pijnlijke ervaring hebben gehad dat we beginnen defensie mechanisme op te bouwen en kiezen voor zekerheid. Dus je wordt door het leven in die linkerhersenhelft geduurd tenzij je een rebel bent of hele liberale opvoeders had. Maar de meeste mensen worden dus in die de linkerhersenhelft geduurd en we kregen dus het fenomeen dat we denken dat stress de manier is om prestaties te leveren.

00:38:23
Deel 22 – Frequenties

00:38:24
Als je maar hard genoeg drukt, dan komt het er wel uit. Dat is zo’n beetje het paradigma waar de maatschappij op leeft en wij kunnen het zelfs niet meer helemaal ontspannen. Onze nullijn is niet meer nul. Dus wat normaal is dus eigenlijk redelijk gestrest maar toch niet genoeg om te kraken, weet je wel, de hele maatschappij gaat over druk, druk, druk, ja, hoe gaat het blok? En als je dat niet zegt, hoe je er niet bij. Het is ook nog een sociale gegeven. Je moet de druk hebben, want anders ben je misschien lui. Zie hoe dat waardesysteem speelt. Het is ongelooflijk belangrijk om te zien wat er gebeurt, zodanig dat je anders kunt kijken. Vlug dat begrijpen van het potentieel van. De hersenen ligt niet in het benoemen van al die delen, en dat is wat wetenschap, analytische wetenschappers doe. Daar heb je dus 1000000 woorden voor. De hersenen, latijnse woorden niet te begrijpen. En iedere keer dat zo’n onderzoek doen, komt er weer iets nieuws uit. Je kunt het dus heel simpel maken. Als je alleen maar naar de functie kijkt, kent iemand de naam nicola Tesla dat je dat is, hij een edison waren dus echt de grote wetenschappelijke geniet van de twintigste eeuw en het is misschien nog groter dan in dit soort buitengewone figuur. Op het moment dat hij stierf heeft heeft de FBI zijn laboratorium aangeslagen dus veel van zn onderzoek is nooit bekendgeworden je zegt: als je het geheim van de wereld, van het universum wil kennen, moet je leren zien dat het een frequentie wereld is. Het is eerst energetisch pas dan vormelijk het vormelijke verschijnt uit een zee van frequenties frequenties gaan voorop, vorm dus ook met de hersenen is dat zo. De frequenties vertellen veel meer.

00:40:10
Deel 23 – Hersenstaten

00:40:10
Wie kent het verhaal van beta alfa time, Deltawerken wie is er al meer vertrouwd? Maar we gaan we gaan gewoon even vertellen wat dat is. Hz is het aantal sikje per seconde is een eenheid van frequentie, dus één cyclus. Dit is de nullijn eentje boven eentje er onder, dus één cyclus, mannelijk, neutraal vrouwelijke geldt hetzelfde verhaal. Hè, hoeveel je dr hebt per seconde is dus hz. In beta heb je dus dat je hersenen heel actief zijn. Veel frequentie. Denken, actief, dat is waar emoties zich bevinden. Linkerhersenhelft dominant. De mannelijke kant, sterk patroon, gericht gevaar, gericht differentiëren het verschil, afstand, ja en projecteren er zijn nog wel 20 andere woorden, maar je krijgt een beetje beeld in de evolutie. Termen, de jager die de prooi moeten zien. Hè, om te overleven, focussen op de buitenwereld, om te zien als er een gevaar is, dat is die linkerkant in alfa is het denken rustig, ga je meer naar binnen. De gevoelswereld rechterhersenhelft dominant, vrolijk, flexibel, verbindend ontvangend iedereen komt daarvoor, je in slaap valt, je bent nog niet in slaap, maar je bent om niet meer helemaal actief. Je bent de wereld aan het loslaten. En wat krijg je dan? Dat je plots een idee krijgt? Omdat je in die ontvangende frequentie komt of plons weet je iets wat je de hele dag had moeten onthouden en dat je een hele dag vergeten met en nu weet je het weer en dan springt uit bed van hoe of niet. Maar dus op het moment dat je ontspant kom je in Alphen. Als je een afval komt, wordt je ontvangend en dan kun je dus inspiratie krijgen vanuit de binnenwereld de tijd daar staat, daar kom je in de droomslaap en je ziet de hersenen worden steeds rustiger. Synergie van de twee hersenhelften flauw is dat dominant. Maar het meest interessante is dat mannelijk vrolijk, dat dit neutraal is, neutraal is, een hogere staat dan positief, niet oordelend voor mensen die vertrouwd zijn met met met haar hartveld coherentie komt overeen met synergie in de hersenen. Dat is de creatieve bad. Tijdens je dromen ben je heel creatief, je bent de schepper van het hele verhaal en je bent alle figuren. Je weet dat. Droom, analyse, je bent iedereen in de droom, je bent de schepper van die innerlijke wereld.

00:42:39
Deel 24 – Theta

00:42:41
De kunst is om met je ogen open en tijd dat te zijn, met name in balans en in je hart. Dat is waar je bent. Als je ben Steven spielberg die die zegt: ik wordt betaald om met mijn ogen open te dromen. Goed betaald hoor. Kijk naar Apple. Als je vanuit je passie en je hart en je centrum kunt leven, dan kun je in tijd aan zijn en dat is een balans van binnen. Weer de buitenwereld, vrolijk, mannelijk, het hele verhaal. Naarmate je naar binnen gaat en contact had met de buitenwereld, kun je. Wat er nu gebeurt, is in onze gestrest de wereld als er weer naar binnen gaan, vallen in slaap. Dus wij ontspannen. Dus de kwestie is om te leren, ontspannen en wakker blijven, en meestal moeten we dat weer leren. Dat leer je dus we de meditatie. Maar er zijn andere manieren om het te leren. Te hard met is één van de snelste methodes om dat te leren. Hard wiskunde haar met Benelux, punt com. Ja, dit is van deze tijd hoe je via wetenschappelijke methodes in een maand kunt, waar je voor het tien jaar moet voor militaire, omdat je feedback hebt. Van een wetenschappelijk systeem kun je zien wat er in je binnen weer het gebeurt, kun je veel gemakkelijker je lichaam er conditioneren naar een andere sta.

00:44:00
Deel 25 – Delta

00:44:01
In ‘delta’ is de diepe droomloze slaap. Hersenen zijn nauwelijks actief en in het diepere bewustzijn en voor sommige mensen kunnen dus ook wakker blijven. In die staat dat er dus ongeveer niks in de hersenen gebeurt en dat je toch wakker kunt blijven. En dat zijn de ontwaakte maar ieder van ons gaat er elke nacht. Zie de de verbinding met de diepere bron. Dat maak je elke nacht mee en vandaar dat mijn rechts later is. Over je gaat slapen met het probleem. Je wordt wakker met de oplossing. Dat heb je daar gedaan omdat je daar in de bron van alles komt. Dat is waar we ook regenereren als je die slaapt niet kunt hebben, dan ben je ook niet uitgerust ’s ochtends. Dit is allemaal menselijk. Wat daar staat, de hele kwestie is: kun je je hier bewust leren mee omgaan? De hele maatschappij in het westen is beta naar buiten. Druk, druk, emotie, druk, druk, druk duwend survival projecteren doelstellingen, targets deadlines. Als je ooit Robert benga gehoord heb met die zegt van: laten we ze de deadlines vervangen door lifelines, wat gebeurt er dan? Mooi, hè, lifelines, de kwestie is dus: kunnen wij ontspannen en aanwezig blijven? Dat is dat is de sleutelvraag.

00:45:22
Deel 26 – FLOW

00:45:22
Naar boven meer gespannen en meer gesloten, naar onder meer ontspannen, meer open. Je kunt dus ook te ontspannen zijn. De ideale staat voor actie is neutraal. Dat is FLOW. We gaan even uit testen met elkaar. Span je vuist helemaal aan, dat is beta in die staat moet je nu proberen een pen te pakken en te schrijven, maar je mag de spanning niet loslaten. Ga niet goed, hè, laat weet je arm helemaal los hangen en in die staat moet je schrijven gaat ook niet goed. Verbeeld je nu even dat je schrijft en voel even hoe de relatie is, de spanning en ontspanning als je in vloeiend schrijft. Wat is er meer spanningen of ontspanning? Ontspanning hè, je hebt alleen genoeg spanning nodig om richting te hebben zodra je meer spanning, hè bij de flow waar het in toom en je kunt, dus heb je wel gezien dat je sommige dagen mooie schrijft dan anderen. Grappig. Hè, als je ontspannend bent, is je handschrift ook esthetische je bent meer in de tijd daar. Het is allemaal. Je hoeft niks te geloven. Wat ik zeker, het allemaal zien in flow leven betekent dat je je geen zorgen maakt over het volgende moment. Het is zoals in en uitademen als je in een uiteindelijk geworden afwisseling van mannelijk vrouwelijk makkelijker ook qua adem in. En ik vertrouw ik niet dat er straks nog lucht, dus ik heb er geen goed beeld bij van dat er genoeg is voor iedereen. Dit is hoe je leeft en stress, en elke keer moet dat toch loslaten. Maar je laat los omdat je moet en mn, moeder weer wat nemen, want het gaat fout, daar is gisteren leven. Als je dus ontspannen bent, volgt wat gewoon mekaar de hele tijd op. En dat is hoe de hele wereld in mekaar zit, de interactie tussen mannelijk en vrouwelijk. Maar zodra je één kant teveel opgaat heb je een probleem.

00:47:19
Deel 27 – Richting

00:47:20
Als het te los is, dan wordt er door een trein overheden, want je zit op het spoor en je ziet wel aankon ja, ja, het gaat wel goed. Als je te gespannen bent, dan kom je huis niet uit. Dus het is echt een kwestie om te zien dat het over richting gaat, niet over dat je alles kunt plannen. En dat is dus de nieuwe manier om naar bedrijfsvoering te kijken. Je moet niet een tienjarenplan moet wel weten welke richting je gaat en binnen die richting is variatie mogelijk, maar je moet wel weten: gaat de goeie kant op voor je eigen leven? Ook het gaat over richting. De kwestie is om te leren je innerlijke navigatiesystemen weer te leren vertrouwen. We zijn veel te veel afgestemd op externe signalen en goedkeuring van andere. Je interne navigatie is, klopt dat voor mij? En als het klopt voor mij, dan voel ik mij lekker als het niet klopt, voor mij dan, je kunt niet een appelboom zijn NPO groeien, dus ieder van ons heeft een blauwdruk van iets wat er kan uitkomen en zodra je dat tegen werken, bij je ongelukkig. Je bent gelukkig als je kunt aan zelf expressie doen. En dan is het voor iedereen verschillend, dus je hebt geen andere keuze dan jezelf zijn. Je kent die uitspraak wel van, je kunt alleen mijzelf zijn. Al de anders zijn bezet, maar het vergt wat om dat te doen, om je dus niet te laten leiden door wat anderen denken. Vandaar is het zo belangrijk dat je kunt een alfa zijn en je gevoelswereld voelen. Maar als je dus in beta lang geleefd hebt, kun je niet meer je echte gevoelens. Je kent alleen maar een soort synthetische gevoelens, met name afgestemd op de buitenwereld. Dan pas ik erbij. Klopt het wel allemaal, ben ik, ben ik veilig. We zijn helemaal afgestemd op veiligheid in plaats van op expansie.

00:49:19
Deel 28 – Moed

00:49:21
Als je dus kijkt naar het mazlov verhaal, die al die behoefte is, weet je wel. Bovenaan staat zelfontplooiing en zelfrealisatie en onderaan staat zekerheid. Basel of op het einde van zijn leven, heeft zijn model vereenvoudigd tussen die twee polen zekerheid en expansie. En bij kinderen zie je dus dat 90 procent van de kinderen maar expansie leunt bij volwassenen zie dat negen punt van de volwassenen naar zekerheid leunt en er is dus iets gebeurt met ons. Ik heb ooit een cartoon gezien waar kinderen een een zo’n metrostation binnenlopen en ze komen langs de andere kant. Ze gaan er dansend in, ze er langs de andere kant. Als oudere mensen zo uit, wat is er dan gebeurt onder de grond, hè, dat is ie conditionering en de kwestie is dus om te zien. Dat alles frequentie is helemaal boven staat verlichting waar je alles hebt losgelaten. Helemaal onderaan staat schaamte, schuld, apathie, verdriet, angst, enzovoort. Hier is het keerpunt moet. Wanneer je begint te kijken in plaats van te interpreteren en weg te kijken van de dingen of te beoordelen en te veroordelen, dan is het keerpunt en moet je dus zien wat de eerste vier letters van dat woord zijn, hard. Het is op het moment dat je bij het hart komt, dat het over gaat naar ruimte. Ruimte komt van het hart, verstand sluit het analytische verstand, focus en sluit. Het is het hart dat open. Maar dan moet je dus in je buik veilig voor zijn. Zie je dat één systeem is, hè, als ik hier onveilig ben, ga ik af en toe per toeval in dat hard terechtkomen. Dan gebeurt er altijd weer iets waardoor het weer dichtgaat iedereen is daar al geweest, in het hart, bij een zonsondergang, verliefd worden je kind wel naar je glimlach. Plots ben je daar, dus het is er altijd maar dr. Zijn een dat patronen die wij chronisch hebben. Zodra die externe situatie weg is, zitten we weer in dat patroon de een kwestie is, kun je daar onbewust uitstappen uit die patronen en je ziet dus expansie, contractie los laten. Weerstand bieden

00:51:36
Deel 29 – Geloven

00:51:37
Voor actie kun je best in deze band zitten. Hier passie, pas je leefde, dit is actie. Helemaal boven kun je dus ook op een berg zitten en niks meer behoefte hebben. Ik zie het. Wel, wat we dus nu nodig hebben, is het is meer wat wat nu in het belichaamde verlichting, als ik het even vertalen, in bad, in de dat je in de wereld kunnen staan, maar vanuit wijsheid en en compassie enzovoort. Maar dit is de gedachte van alleen maar op een berg te zitten. Naar jullie bekijken het, maar die tijd is voorbij. Dus het is belangrijk dat het in de wereld gebeurt, met zn allen samen boven vertrouwen. Een ander angst: Einstein vroeg op het laatste van zijn leven. Hij zei: ik heb nog één vraag: is de place en het het grappige is dat je daar alleen maar achter kunt komen door het te geloven. Eerst zien, dan geloven, eerst geloven, dan zie. Als je het vertrouwt gaat het open. Als je niet getrouwd, blijft het dicht, maar de deur is aan de binnenkant verloopt. Niemand kan voor je open maken. Als je daarboven bent, ben je het staat van van geestelijke expansie en ben je helder. Als je daar beneden bent, zit je in het donker, maar het heeft zijn functie. Het hele verhaal is oké. Het maakt niet uit waar je bent, je kunt altijd de volgende stap nemen, dus er is niks van met een keer een depressie doormaken het kan een enorme verdieping zijn, je kunt uit een depressie komen, totaal herboren dus er is niks waarvan je zegt. Dat had ik niet moeten meemaken. Het is allemaal oké. Het enige wat kan veranderen is dat je bewuster het proces. Kunt meer creëren in plaats van te wachten tot je tien keer op je bek gevallen bent. Dat is het enige verschil. Eén van mijn leraren, zoals Barry long en die zijn live, is de proces over de leiding met ervaring brengt je altijd maar weer. Als ik pijn heb, heb ik mijn hart verlaten. Als je deepak chopra kent ’t hart leidt in de mate dat het zich sluit.

00:53:51
Deel 30 – Tegelijkertijd.

00:53:53
Het kom allemaal op hetzelfde neer, ben ik trouw aan mijn diepere zelf. Dat is de verhaal en je kunt niet voor iemand anders. Je kunt het alleen maar veilig maken voor mensen waardoor ze durven, kwetsbaar zijn, waardoor ze kunnen opengaan. En daar gaat dat hele cultuur vragen over. Kunnen wij het veilig genoeg maken om bij die gevoelige kanten komen en dat we dus ook naar onze schaduwen kunnen kijken? Samen, als je dat niet kunt, kun je het vergeten. We moeten de schaduw omarmen of anders komen we niet bij het hart. Dat is dus eigenlijk de de samenvatting van wat nog volgt. Daarboven ben je vrij beneden voel je je onvrij boven voor je power, onderaan voor je machteloos. Maar het is een verhaal, dit is dit is allemaal, dat is de verticale. Die mensen, die bestaat allemaal tegelijkertijd. Op horizon, taalniveau zijn er andere wetten. Als je hier bent, zijn andere werd dan als je daar bent. Hier heb je vleugels en daar kruipen over de grond. Flauw stak allemaal hetzelfde verhaal.

00:54:54
Deel 31 – Harmonie

00:54:54
Dus de hele cultuur is spanning, druk naar buiten. De kwestie is: kunnen wij naar binnen gaan zonder onbewust te worden? Dat is dus echt te vraag. Kun je je ontspannen zonder jezelf te verliezen? En één van de overleving methodes die je als baby geleerd heb, is in slaap vallen als je pijn hebt. Dat zit heel diep in ons als overlevingsmechanisme als er iets dat was het enige wat je kon doen als baby, daar zit ze dat ze echt als een origineel overlevingsmechanisme onbewust worden om geen pijn te hebben. Dus op een keer moet je zeggen: ik heb dat niet meer nodig, dat mechanisme. Ik wil dus de pijn aangaan als het pijn is. Ik wil ook in een moeilijke situatie verbinding houden en praten kun je alleen maar voor kiezen. Dat kun je dus niet van iemand anders krijgen. Dit is beta heb je dus een een mengsel bij alfa krijgen, meer harmonie en dit is wat je uiteindelijk wil. Harmonie tussen die twee helft, en dan krijg je dus gemakkelijker via ’t hart. Dit is is het enige waar het over gaat: balans, onbalans open sluiten, contractie expansie, weerstand loslaten. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar het werd wat om die sprong te maken. Nadat onbekenden mensen in een depressie zitten, in hele hoge bèta en daar konden ze niks inkomen heb je ooit geprobeerd iemand te helpen die een depressie is, komt niks in. Hè. Sterker nog, als je, als je te dichtbij komt, gaan ze jou aanvallen. Is beta agressie rond de 25. Wat je dus. Eigenlijk wil is een lagere beta want je wil wel die beta je wil wel voeling houden met de buitenwereld, die wij wel doelstellingen kunnen hebben.

00:56:35
Deel 32 – Luisteren

00:56:36
Dominante alfa. dingen zoals dagdromen loskomen van de werkelijkheid. Veel mensen die spiritueel zijn, zijn daar zweven en de huur niet kunnen betalen. Naïviteit is overdreven. Alfa op het spoor zitten en de trein aankwam en zegt: het is toch een illusie, zie je hoe je aan beide kanten kunt overdrijven dit is de optimale staat. Lagen beta lager, alfa hoge tijd en net genoeg DELTA dat je bij je bron kunt komen. Dus al die frequenties zijn nodig, maar in balans. En wij leven in een wereld die heel sterk op de buitenwereld gericht is en bang dat er iets binnenkomt vandaar dat mensen ook niet kunnen kunnen luisteren. En als je heel hard in bed en zit, kun je niet luisteren. Wat. Wat doe je wachten voor meerdere woord, wachten om je te verdedigen, je beurt afwachten. Maar dat is allemaal beter. Hoe kom je in florida is de korte samenvatting. Alles wat voor een is voor hart en ziel, voor, van van joseph campbell luisteren naar je eigen emoties en gevoelens, het loslaten of transformeren van negatieve staten, en dat is van deze tijd. Er zijn steeds meer loslaat methodes en transformatie, methodes en dan dingen die je in neutrale staat brengen. En daar is hard, met één van de meest moderne en snelste wat, omdat je daar rechtstreeks met het hard werken je kunt. Door met in haar met kun je in drie tot vijf minuten, waar je anders een uur zou moeten voor militairen.

00:58:05
Deel 33 – Creativiteit

00:58:07
Dit is allemaal van deze tijd. En de kwestie is dus om een keer te zien dat creativiteit door ons komt en niet door ons gedaan wordt, dat het dus dat het door je heen komt en dat het niet door jou gedaan wordt en dus alle grote hebben we dat altijd wel geweten, waar ik gewoon mijn idee ik weet niet zou komen, als zij het willen onttrekking hebben wij met intellect te maken. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom. En dit is dus één van de dingen waar Einstein verkeerd geciteerd worden. Ik heb dat per toeval een keer, de juiste bron daarvan gevonden. We gebruiken nog geen tien procent van onze ergens. Daar heb je nog gehoord, dat verhaal, hè, en dat wordt toegeschreven aan Einstein hier, dus wat uit zijn echt gezegd heeft, nog geen tien procent van ons brein is onder onze persoonlijke controle. Nou, dat is veel juist dat je moet zien die die mensen wisten, vaak intuïtief een heleboel dingen die je nog helemaal in de cultuur niet beschikbaar waren. Einstein liep uren en uren door zijn tuin, want als je verbinding hebben met de natuur, kom je in die af. En die tijd dan, want de hele natuur is tijd daar, de hele natuur is vreugde. Luisteren naar de s ochtends, maar vandaag niet. We hebben geen zin in de de, de natuur is die is die stroom. Hoe dichter je bij de natuur komt, hoe vaker je in het hart ook terecht komt. Vandaar dat kamperen zo een bevrijding kan zijn. Voor mij is dat er in ieder geval, zoals ik kampeer, heb ik een enorme generatie. Zo op de grond slapen bijvoorbeeld, dat doet wat met je met je rug,

00:59:45
Deel 34 – Ontspannen

00:59:50
Einstein deed net als edison ook DELTA oefeningen. Dit is zon had een slaapbank is een laboratorium als je het niet meer wist, ging niet slapen en hij kon dus dan die power sliepen tien minuten werd hij wakker. Had hij nu inzicht, intuïtief wist hoe dat werkte, Einstein deed een oefening, dan, hij ging hij ontspannen, hield een een zwaar voorwerp in zn handen en als je in slaap viel, viel het op de grond. Daar werd ie weer wakker. Ja, dit zijn allemaal dingen die weinig bekend zijn, maar het is voor iedereen hetzelfde. Je geen een Willy boessen kun je de naam Willy boston uitvinder bij bij DSM een. Tegenwoordig is die zelfstandig. Maar daar stond in het financieel dagblad een gesprek met en het financieel dagblad is geen new age mag hè en en willen. Je boston vertelde, die heeft dus 1000000 verdiend voor DSM en die zei: ik loop 20 uur per week door het bos en ik krijg mijn grootste inzicht. En als ik niet aan de problemen denk, maar eerder een bedrijf snap dat door het bos lopen zinvol kan zijn. Dat duurt even. Zie en en hebben, jullie kreeg natuurlijk de ruimte, dan doen wat ie wel, wat die allemaal 1000000 binnengebracht en als die zei: ik wil naar Spanje, op het strand, we gaan liggen om een uitvinding te doen, dan was dat ook goed. Maar doorsnee. Is dat niet het paradigma waar we het leven, dat door het zinvol is bij Google bijvoorbeeld is dat wel zo. Bij Google staan, staan isolatie, apparaten waar je van van klank en beeld, enzovoort bent afgesloten, waar je helemaal tot rust kunt komen. Ze hebben massages stoelen, ze hebben van die brein, dingen waardoor je in tijd daar komt, dus allemaal in het bedrijf aanwezig. Dr is professionele masseurs aanwezig. Je je. Je kunt op een keer een beetje gaan spelen voor een half uur. Ze hebben dat helemaal geïntegreerd. Het spelconcept en het ontspannen is concept zit bij Google ingebakken maar dat is een bedrijf van de nieuwe tijd.

01:01:51
Deel 35 – EQ Emotionele Intelligentie

01:01:52
Het is mogelijk om net als in je kindertijd weer te leven vanuit je verbeelding in plaats van uit je verleden. Die koffie is de overgangsfiguur van van naar proactief en nu moeten we van pro actief naar creatief. En als we niet genoeg aan dat pro actieve gewerkt hebben, kunnen we niet bij dat creatieve komen. Dat is dus mijn ervaring met de organisaties waar ik gewerkt heb, dat men dat pro actieve denkt te kunnen overslaan we willen van reactief naar creatief en dat gaat dus niet door. Je moet echt via dat tussen te komen en dat is een stuk emotionele intelligentie? Hoe ga je om met je eigen emoties? Hoe ga je om met emoties van anderen? En dat is werkelijk het hart van een hoogproductieve cultuur, dat het een hoge, intelligente cultuur is. Aan de emotionele kant kunnen wij verbinding houden. Als het moeilijk is, kunnen wij met onze eigen angst omgaan dat het allemaal zou instorten. Kunnen wij omgaan met de boosheid van iemand? Als je daar niet kunt, kom je niet bij die wereld van de mogelijkheden. Dus als je dat niet bewust gaat organiseren, eerst voor jezelf, dan kun je nooit weten dat het zo in elkaar zit. Maar dus als je dat vertaalt technisch gezien, het is mogelijk om opnieuw uit te leren leven in plaats vanuit better en het heeft alles te maken met hart en ziel.

01:03:13
Deel 36 – Teamspirit

01:03:14
Je hebt industry tijdperk, lichaam, informatietijdperk brein. Bedankt, voor mij is het tijdperk hart en ziel flauw is een staat waar je met hart en ziel betrokken bent. Ik zie en een woord als ziel. Het klinkt een beetje etherisch maar iedereen weet dat het klopt. In woorden zoals teamspirit willen we het wel hebben en als de ziel uit het bedrijf is, we weten wat we daarmee bedoelen je hoeft daarvoor niet gelovig te zijn, je weet gewoon dat het klopt dat als de ziel is, kun je het vergeten. Aan een dood paard trekken noemen we dat dus de hele kwestie is: hoe krijg je die levenskracht terug, want dat is een manier om dat heel seculier te vertellen: als je je leven voelt, dan zit het goed en dat is die stroom in. Flauw voel je je leven en verbonden, en het is, als dat fout gaat, dat je of je gaat verzetten of je helemaal verbergt aan de binnenkant. Dus die verbondenheid is werkelijk de sleutel collectieve, een stuk, de nieuwe, een sleutelrol voor het management is het creëren van een omgeving waarin zo weer vertrouwen heerst, dat mensen hun verbeelding durven gebruiken. Is dat niet fantastisch? Het was niet zomaar de top denken van van dit tijdperk. Die man, die kwam dus ook echt vanuit zijn hart. Deze man was al eerder de profeet van de systemen en het hart. Eén van de 14 punten van van was dat je van alle angst af moest in organisaties. De taak van de leiding is om een veilige omgeving te creëren. Waren mensen aan zelfonderzoek durven te doen? Daar wel angst heeft, zullen mensen aan zelfverdediging doen. En dan staat dus door die activiteiten creativiteit in de weg. Dr zijn meer bedrijven waar mensen aan zou verdediging doen aan zelf zelfonderzoek en hij heeft alles met de leiding te maken, met de cultuur, met de sfeer, met het waardesysteem met die hele druk, met het hele efficiency verhaal waarin het efficiency, ga je voor nul fouten? Ja, dat is ongelooflijk!

01:05:18
Deel 37 – Ecosysteem

01:05:20
Welke organisatievorm is een broedplaats voor originele ideeën? Nou en het machinetijdperk heb je de organisaties als machine, waar je een radertje bent in het geheel. En je moet alleen maar je. Ding doen en niet te veel nadenken en vooral niet klagen, want er zijn erbuiten aan de Poort staan er andere te wachten om je plek te nemen. Je bent heel vervangbaar als je alleen maar een schroef moet aandraaien de hele dag aan de lopende bank. Dat is het model. Ja, in het informatietijdperk krijg je netwerk, maar mijn mentor die zei: je hebt in het industrietijdperk had je medewerkers, in het informatietijdperk kreeg je mee, denk werkers je mocht meedenken maar nog niet te veel meer voelen. Dan moest je nog thuis laten en dan krijgen ze netwerk, wat een computernetwerk is, waar je taken met mekaar verbindt maar laten we alsjeblieft niet te emotioneel door een gevoelens naar buiten laten. Dan is het internet is een eerste fase en dan krijg je dus sociale media. Nu krijgt het internet emoties en dat is de volgende fase.

01:06:24
De sociale media spelen een gigantisch rol, goed begrepen dit is het portaal naar een nieuwe mensheid. Het is niet per toeval dat Facebook plots verschijnt. Het is van deze tijd. Wat is het organisatiemodel voor transformatie tijdperk? Dat is het levende ecosysteem de wetten van de natuur binnen de organisatie, de wetten van groei, de wetten van het werd, van het ontplooien, de wetten van het koesteren. Je mag niet geven in de grond gooien en dan denken dat de planten zullen groeien. Je moet de wetten van een systeem respecteren. Dat is dus het verhaal van de transformatie. Tijdperk in het waren bij onbewust deel. Van de natuur en nu moeten we bewust deel worden van de natuur en dus de hele tussenstuk was nodig. We moesten eerst vervreemden om te kunnen terugkomen als de verloren zoon in de bijbel. Dat is het verhaal van de verloren zoon. Je moet eerst weg van huis om te kunnen terugkomen met een heel nieuw perspectief,

01:07:23
Deel 38 – Eikels

01:07:23
En daar zie je dus in de bijbel dat die zoon die thuisgebleven is. die snapt er niks van. Want die is niet weggeweest, die heeft het bewustzijnsverruiming niet gehad van de ervaring en die blijft maar kankeren als een kleinkind. En hij heeft dit gedaan en ik krijg luxe en hè krijgt, het, weet je wel, ze had nog helemaal in dat ego vast en die die terugkomt heeft nederigheid geleerd en die verlangt naar huis, enzovoort, enzovoort. Nou, de hele staat dus voor, met al die metafoor maar meestal kreeg dat niet uitgelegd vanuit die ook. Het zijn allemaal personages in in ons. We hebben zowel die ene zoon als de ander in ons. Ja, je positieve zelfbeeld is diegene die je schaduw in de weg staat en de verrijking gebeurt eigenlijk aan de schaduwzijde maar nu zeg ik heel veel, in heel weinig woorden. Dat gaan we dus een andere keer nog een keer moet uitgraven maar we allemaal nodig om dat een eikel zo kunnen transformeren tot een eik. Dat is dus het ontplooien van potentieel. Dat is dus de ecosysteem gedachten. Je hebt nooit grond, mineralen, water, zuurstof, da da da da. Da zonder het systeem kan de eigenlijk geen worden. En het het grapje ken je al. Als je in het bedrijf, last hebben van eikels dan heb je het verkeerde ecosysteem je hebt niet het systeem waar de kunnen worden en je klaagt over de ergens. Maar het probleem zit in het ecosysteem is een samenvatting van het cultuurverhaal verschillende kijken tussen die eikel en de bomen aan de rechterkant en je echt voorstellen dat die hele boom potentieel in die eikel zit. Je kunt je dus druk maken over de eiken of je kunt er eigenlijk bevrijden. En dat is dus waar dat liberation management over gaat.

01:09:01
Deel 39 – Relaties

01:09:01
Transformatie gebeurt in een ecosysteem van woedende relaties. Daar gaat cultuur dus over en daarom heb je dus die vrouwelijke energie nodig van verbinding, veiligheid, koesteren, kwetsbaar mogen zijn, enzovoort. Dit is het creatieve ecosysteem een levend relatienetwerk van gepassioneerde individuen. En daar is dus duidelijk iets weggelegd voor sociale media, waar je dus ook verbinden. Ik wil maken voorbij de grenzen van de organisatie. Je kunt tegenwoordig met iemand in Maleisië, een iemand in Rusland en iemand in Litouwen en iemand in zuid Afrika iets ontwikkelen waar tien beter van wordt. Het onvoorstelbaar. Via Twitter kun je zogenaamd toevallig een mensen ontmoeten, op een belandde op Facebook belandde en een hele wereld gaat open als je ervoor openstaat of je kunt wat onzin. Dat Twitter, een Facebook, daar doe ik niet aan mee, maar ook goed. Iedereen moet doen wat ie doet. De nieuwe economie moeten organisaties transformeren tot. Verbeelding is netwerken en we weten al het verhaal van. Dan kun je dus niet. Manager en ecosysteem kun je niet managen je kunt het alleen maar verstoren, je kunt een prikkel geven aan een ecosysteem maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus laten we eens kijken naar het Gerard potentieel van cultuur, wat je allemaal kunt bevrijden aan collectieve intelligentie als je aan de cultuur gaat werken.

01:10:32
Deel 40 – Cultuur

01:10:32
Cultuur, zei Lou Gerstner, is niet zomaar iets wat een CEO doet. Het zou alles moeten zijn wat ie doet. Dit is werkelijk waar het deksel op de doos zit, die hele kant van. Hoe gaan we met mekaar om? Cultuur is de onzichtbare brug over de onzichtbare afgrond, tussen hun plannen. Uitvoering. Wanneer je strategie en cultuur met elkaar botsen. Wind, cultuur, cultuur zijn hele diepe, vaste patronen. De cultuur is een soort onzichtbare krachtenveld zoals de zwaartekracht. Die zitten niet, maar alles wordt daardoor beïnvloed en het is pas als je begint te snappen dat er iets als zwaartekracht, dat je er wat mee doen en dat je kunt bewust leren gebruiken. Wij vinden allemaal normaal dat we weten dat de zwaartekracht bestaat, maar zonder nieuw, dan zou dat nooit geweten hebben. Dus achteraf is het allemaal simpel. Om het te zien moet je werkelijk anders kijken. Weet je hoe de zwaartekracht ontdekt heeft, omdat die andere vragen stelde? Hier is de vraag die newtron stelde: het is werkelijk fascinerend als je, als je dat een keer hoort, uit de geschiedenis van van dat soort. Mensen. Newtron zei: waarom vallen appels van bomen en vallen sterren niet uit de hemel? Ja, een fantastische vraag. Daardoor heeft ie de zwaartekracht ontdekt. Vinden om nou en één keer in de zwaartekracht kent. Kun je het leren gebruiken voor creatie, dan kun je een sloophamer ontwikkelen, bijvoorbeeld en nog meer van die dingen. Prachtige,

01:12:09
Deel 41 – Gesprekken

01:12:09
hoewel je niet succesvol kunt zijn zonder alle middelen. Da da da is het cultuur die bepaalt hoe succesvol je zult zijn met resources die je hebt en de grens is dus nog belangen. Nou niet bereikt van hoeveel potentieel wij kunnen bevrijden door woedende relaties en door te mogen experimenteren, door te mogen kwetsbaar zijn, door mekaar te leren kennen op een dieper niveau. Wanneer ken je iemand dat is, is ook zo een vraag op het moment dat je zegt: ik ken iemand bij iemand heel veel onrecht aandoen, wij zijn eindeloos. Ben je altijd bereid om te om te verdiepen? Nou, hier wordt het dus weer heel concreet. Niet fris spiegelt hun groepscultuur meer dan de conversatie is die we met mekaar hebben of juist niet hebben. Relaties en organisaties gaan kapot aan de gesprekken die niet plaatsvinden. Dat ga ik nog een keer zeggen. Relaties en organisaties gaan kapot aan de gesprekken die niet plaatsvinden. Maar dit verhaal is het voorbeeld van de vrouw die haar teen verliest aan de cultuur. Er is nog een veel groter dramatisch voorbeeld van de de challenges die ontploft in de lucht en de columbia uiteindelijk is het bij tweede. Onderzoek hebben gezegd, dat ligt aan de cultuur van de nasa want er waren mensen die iets gezegd hadden en dat was niet naar hen geluisterd er waren mensen die iets gedacht hadden, maar die niks gezegd hadden, waar de 14 mensenlevens aan verloor en dat is dan zo dramatisch dat ze dan toch wel een keer beter kijken.

01:13:53
Deel 42 – Emotionele staat

01:13:55
Het geheim van de meest effectieve organisatiecultuur een, is het vermogen om in verbinding te blijven communiceren wanneer de onderwerpen zwaar emotioneel geladen zijn. En er moet dus genoeg hard energie in de organisaties zijn om dat te kunnen. Je moet in China het verschil als je kind een probleem heeft en het is een probleem en het gaat maar nu weg. Hoe je het toch die verbinding had, je geeft het niet op als je als je kind leert lopen en een valt, tien keer, nou zeggen, niet van nu is het genoeg geweest, je hebt tien kansen gehad. Hoelang ga je door dat ik kan lopen en valt die 50 keer, dan valt die 50 keer. Dus de kwestie is: heb je genoeg hard verbinding om het proces door te maken met mekaar. En als die verbinding verbindingen niet is, het is zo veel makkelijker om te zeggen: ik zoek iemand anders, een ander kind die buiten en andere binnen. Daniel gourmand heeft met een paar onderzoekers twee jaar lang bedrijven onderzocht. Op is er een relatie tussen de emotionele staat van de leiding en de financiële resultaten van het bedrijf, dus allerlei indicatoren voor. Gevonden moet je maar een lezen en de harvard business review maar de conclusie was dus er is werkelijk een relatie tussen hoe de top zich emotionele gedraagt en hoe de resultaten in de organisatie eh zich zich ontspinnen emotioneel on intelligente leiders veroorzaken toxische organisaties waar je op korte termijn druk kunt opzetten voor resultaten, maar daarna breekt het weer en je dr. Zijn er genoeg verhalen bekend dat ik dat niet moet spinnen, waar een organisatie het geduwd wordt, een bepaalde richting en manipuleren je dus een cijfertje ontslaat een aantal mensen en dan plots gaat de beurs dan weer mee, want je en dan, want je hebt zoveel mensen ontslagen dat je daarna niet niet meer weg komt als het weer beter wordt. Dus dat hele verhaal van ingrijpen, met altijd maar snijden en duwen en trekken. Dat is niet duurzaam. Dus in één van de van de dingen die je vaak niet hoort over duurzaamheid, is dat voor mij emotioneel intelligente relaties de basis van duurzaamheid zijn. Dan heb je weer een hele weg afgelegd. In plaats van te kijken wat is daarbuiten, moet je naar die binnenkant van de cultuur kijken.

01:16:07
Deel 43 – Onbeperkt

01:16:07
Dus als je aan mensen vraagt, het is een onderzoek over geweest waarom mensen zich aan de snelheidsbeperkingen houden, niet omdat ze verantwoordelijk zijn voor andere, maar omdat ze kunnen gepakt worden. Dat is echt wat eruit komt. Als er geen camera, zal de status ook hard rijden. Dus de binnen kant is niet veranderd als je iemand probeert te veranderen tegen ze wil in, dan gebeurt er niks. Dan kun je wel het gedrag forceren. Maar dr. Is niet echt. Een verandering gebeurt natuurlijk. Omgeving, werkomgeving denk, omgeving voor de omgeving totdat we mogen kwetsbaar zijn, gaat niet open. Nieuwe werken wordt ook helemaal vanuit je rechterkant behandeld. Plattere organisatie, technologie kan thuis via het internet. Hoe fantastisch, ja, maar eens drinken ze niet te veel koffie thuis, zie, dan zet je aan de linkerkant waarom heeft het zolang geduurd voordat we aan het Nieuwe werken toe kwamen? We hadden de middelen al twee jaar geleden en de eerste test liepen allemaal vast op vertrouwen. Links wil je mensen die uit inspiratie handelen, niet motivatie, motivatie is van buiten naar binnen, inspiratie is van binnen naar buiten en je wil een pro-actieve cultuur. Anders kom je niet bij een creatieve cultuur. Dus die linkerkant in het nieuwe werken zie je bijna nergens als je wat geleerd hebt over het nieuwe werken. Het gaat hoofdzakelijk over die rechterkant weer die hele linkerhersenhelft technologie. Die heeft ook veel te maken met de mensen die die technologie verkopen, want die vertellen natuurlijk verhaal weer. Als een kostenbesparing, zo een beperkte visie op en niet meer werken. Een nieuwe werken moet je zien in de context van die idee economie. Het is ongelooflijk wat je via sociale media kunt aan creatieve bevrijden, niet kostenbesparing naar boven is het onbeperkt. Naar beneden is het beperken. Hoeveel kosten kunnen besparen. Ja, al het personeel afdanken en niet meer de klanten opbellen heb je geen. Kosten meer toch, dit is dit is de limiet naar beneden, maar er is niks meer over naar boven. Is het onbeperkt? Hoeveel beter kun je dus geen grenzen aan.

01:18:11
Deel 44 – Spontane Creativiteit

01:18:13
“Of course technology is important but the central issue of the decade is trust.” – Tom Peters. Natuurlijk is technologie belangrijk maar waar het in wezen om draait in deze tijd is vertrouwen. Totdat van angst afkomen gebeurt niet zonder emotionele, intelligente leiders komen we niet bij het potentieel. En dan komen dus bij dit verhaal weer uit dat de hoogste status zenden in frequenties en dat zijn dus de diepste in je hersenen. Frequenties hier hard en buik. Dat zijn dus de plekken waar het open en veilig is. Daar heb je dus flauw. Maar daar heb je dus woorden zoals liefde en het is een moeilijk management. Begrip. Als je het gaat vertellen als synergie dan kun je makkelijker over praten. Maar het is hetzelfde verhaal. Natuurlijk, waar synergie is, is geen wrijving, er waren geen vreemdelingen is in verbinding. Het is allemaal hoe je het benoemd. Dus kwestie is ook om af en toe te leren praten naar een linkerhersenhelft persoon dat je zegt: nou hangt, het komt allemaal op hetzelfde neer. Voor die spontane creativiteit moet je dus een cultuur hebben waar passie kan zijn, waar mensen en power te zijn, waar vrijheid is, waar waardering is, waar flow kan ontstaan. Wat heeft dat met cultuur te maken? Wel, alles, cultuur kun je dus ook een emotionele niveaus uitdrukken.

01:19:28
Deel 45 – Tolerant

01:19:28
Boven heb je de open cultuur. Beneden heb je een gesloten cultuur. Een doorsnee cultuur zit op tolerant. Tolerant betekent we hebben elkaar leren verdragen, maar ga. Alsjeblieft niet meer op vakantie en dat is de samenvatting. Ik wil met jou wel koffiedrinken maar daar houdt het op. Dan zie je bijvoorbeeld als mensen dronken zijn op een personeelsfeest wat er dan soms uitkomt dus defensive en open. En de kwestie is dus: is het veilig genoeg dat je beperkte, gekwetst kant ook op tafel kan komen. Maar mijn vroeg aan 100 harvard alumni wie van jullie werkt in een open organisatie en daar gingen drie handen omhoog en ze werkten bij Twitter, module en ideeën? Deel is een design marketingbedrijf en al de rest stak een hand niet op. Op een cultuur is het ideaal waar iedereen cognitieve mee eens is, maar om het te leven en dat is een ander verhaal. Daar moet je dus voorbij die schaduw en dat is echt het breekpunt je eigen schaduw, de schaduw van andere kun je daarmee omgaat.

01:20:38
Deel 46 Uniekheid

01:20:38
De kloof zit dus in het midden en je ziet dat dat te hard energie is. Daarboven heb je het op een bewustzijn en onderaan heb je de overlevingsmechanisme het is wanneer je in de mededogen, de en verzoenende sfeer komt, dat je voorbij die schaduw kunt komen, dat je verschillend kunt gaan zien als een rijkdom in plaats van als een irritatie, dat je kunt zien dat uniekheid het thema van de natuur is. Mevrouw laatste, een onderschept bij een foto waarbij heel, heel sterk kraakt en dat ging als foto van natuurfotos het onderscheid was, daar is nature dat living oh. Ik vind dat. Zo mooi en wij maken van diversiteit een probleem, maar het is eigenlijk de essentie van de hele creatie dat alles uniek is. Er zijn geen twee gelijke vingerafdrukken, zijn, geen twee gelijke sneeuwvlokken ga maar door. Dus onze uniekheid is juist om z’n waarde. En dit is ook waar je je waardevol doorvoeld omdat je iets kunt geven wat iemand anders niet kan geven. Dus de hele punt is: gaan we nu eindelijk een keer emotionele intelligentie serieus nemen en daar ook weer niet verhalen over maken vanuit die linkerhersenhelft van? Hoe kun je mensen manipuleren via hun gevoelens? Dus emotionele intelligentie gaat over verbinding, verbinding door weer en wind, zelfs wanneer de oude hersens willen vechten of vluchten.

01:22:05
Deel 47 – Angst

01:22:05
Ik vind het hart intelligentie veel scherper dan emotionele intelligentie. Wat mensen hebben iets van emotions, boosheid verdriet en daar heb ik niks mee, hoor met die hard intelligentie. Ik denk dat dat meer aangeven wat we eigenlijk willen. We willen die verbinding, maar we gaan die cultuur beschrijving nog even laten passeren, want het is interessant ook om te zien: hoe herkennen wij onszelf daarin en horen kennen we daar misschien klanten in? In ieder geval één en twee zijn dus reactief waar gebrek aan zingeving is, waar veel mensen zich machteloos voelen. Ik kan er niks aan doen. Het licht aan de economie en de leiding, enzovoort, veel frustratie onderdrukt of open conflict, mensen die willen krijgen voor ze kunnen geven omdat ze in zulke emotionele armoede leven en dat ze niet kunnen delen. Reactief gedrag, gebrek aan keuzevrijheid veel drama. Driehoek is daarin vertrouwen te. Drama, driehoek, maar die moesten de kost geven. De mensen die spelen in het drama driehoek, geroddel en met het vingertje wijzen naar de hele politiek, zit daar. Als je maar een schuldige vindt, dan is het opgelost. Er moet een hoofdrollen en dan zijn we weer klaar, want wij hebben het niet gedaan als het fout gaat. Dit, dit is hoe de grote cultuur geleid wordt, met angst, druk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kent het verhaal.

01:23:23
Deel 48 – Proactief

01:23:23
Om nummer drie, tolerantie, begin je samenwerking te krijgen, maar nog geen synergie op vier krijg je dat je echt geïnteresseerd geraakt en andere mensen voor wie ze zijn en niet alleen maar om er iets uit te persen. Dan is het mechanisme model: hoe kun je mensen lichtpaarse en ze dan weg weggooien, een andere plaats zetten? Dingen worden minder persoonlijk genomen. Maar nog altijd de gedachte van ik kan niet jou boetseren tot een meer creatieve medewerker. De gedachte van de maakbaarheid zit daar nog heel sterk. Een doorbraak punt komt op nummer vijf en dat is werkelijk qua productiviteit over gaat, is dat je meer gaat kijken. Wat kan ik anders doen in plaats van dat ik probeer jou te veranderen? Dat is een doorbraak punt. Het is een verschuiving in verantwoordelijkheid en uit slachtofferschap dus je kunt het ook zo samenvat omdat je eigenlijk wel het slachtofferschap af moet en dat kan alleen maar wanneer je dat slachtoffer eerst ruimte krijgt? Je kunt. Het niet tegen dat gekwetste kind in doen, je moet dat kind wel eerst een plek geven, de gekwetstheid die in onze ie moet. Die moet er ruimte krijgen om te kunnen genezen.

01:24:31
Deel 49 – Rouwen

01:24:32
Dan wordt dat natuurlijk heel leuk als je in de frequentie van vloog komt, waar spontaniteit zn plek heeft, waar je zowel kunt gek doen met mekaar als treuren met mekaar dat dat allemaal mogelijk is, dat je dat rookruimte is voor verdriet met mekaar. En kun je bijvoorbeeld ik mag samen met met iemand die heeft zon groot hart en die werkt in een grootbedrijf waar een afdeling verkocht werd en dat waren vooral dames die daar werkte. En dat is eigenlijk een soort moderne slavenhandel hè, bedrijven verkopen, je wordt niet om je mening gevraagd van ja, we gaan jullie verkopen en dan kom je dus een heel andere cultuur te. En dr was dus heel veel verdriet bij die bij die vrouw, want ze werden uit een cultuur gerukt nou, om dan de wijsheid te hebben om om ruimte te geven, voordat verdriet. Nou, dat is emotioneel intelligent leiderschap in de praktijk hoor dat je samen rouwt en daarna heb je een heel ander energie, omdat het een plek gekregen heeft, dat je dat je kunt, er allemaal met mekaar. Maar we vinden het erg dat we verkocht worden. Als die ruimte niet ontstaat, worden mensen ziek, depressief, BOR en noem adres. Maar vertrouwen is de ene factor die alles kan veranderen en dat is dan het verhaal waar. Je uiteindelijk naartoe wil, maar

01:25:44
Deel 50 – Openheid

01:25:44
Het is interessant om te zien dat iedereen dit wil, maar dat we niet altijd door hebben wat de weg daarnaartoe is. En dat zonder emotionele intelligentie, bij de leiding en bij ons zelf dit niet gaat gebeuren. Dus ik laat die je nog even lezen om te zien of je daar weerstand tegen hebt. Je wil dat nu niet, hoor, om het om het ook weer simpel te maken. Ik denk dat je met twee spelregels veel van die dingen kunnen invullen in die twee spelregels zijn we praten niet over elkaar, maar met elkaar hebben. We zoeken geen schuldigen maar oorzaken. Moet je kijken hoeveel pro actiever je wordt met die twee spelregels? Als je dat met mekaar kunt afspreken en mekaar daar feedback op een gegeven en dat zien dat hoe bevrijdend dat is, dat je dat kunt waarmaken met mekaar, dan is het allemaal mogelijk, waar? Niet over m’n kamer met mekaar, zulke, geen schuldigen maar oorzaak en wat wat een geschenk het is als je dat ook bij klanten kunnen brengen, tot daar, tot zover deze lezing is.