Het oneindige mysterie van de circuLerende samenleving | Blog #45

Laten we bij het begin beginnen. Er is geen begin en geen einde, elke cirkel is oneindig. Een mens heeft wel te maken met een duidelijk begin en een duidelijk einde van zijn leven. We leven in een universum dat oneindig groot is. Zo groots en onbevattelijk dat je er vervreemd van zou kunnen voelen. Toch is de scheppingskracht van het het heelal ook het intieme. Wat dat precies is, is een mysterie dat we niet kunnen pakken maar er wel naar kunnen verwijzen.

Zo zei Jezus ‘Ik Ben de weg de waarheid en het leven.’ Het universele is het persoonlijke, het universum wil in jou mens worden. Het vermogen van die schepping en de kracht die er vanuit gaat is de weg, de waarheid en het leven; Ik Ben. Jij bent. Wij zijn. Wie zijn we dan en wat doen we hier? De richting is het steeds bewuster worden van zichzelf en is dat dan ook het doel? Omdat het universele het persoonlijke is, zou dat zomaar eens kunnen kloppen: om steeds bewuster te worden van onsZelf, het bewustZijn van jeZelf.

De evolutie van steeds meer complexiteit en het bewuste Zijn kan je zien in hele natuur en gaat nog steeds door. Zo zie ik het zelfs terug in het internet en digitale middelen. Zij functioneren non-lokaal (zoals onze ziel ook is) en in een netwerk (denk aan een zwerm). Het zou arrogant zijn om te denken dat het bij ons stopt, maar het vereist wel onze medewerking, een individuele keuze die je kan maken om bewust te worden. Bewust worden gaat namelijk niet vanzelf, het bewuste kan niet onbewust bewust worden. Word je bewust van zwaartekracht en je kan het gebruiken.

Dit bewust Zijn is dan ook een mysterie en niet te pakken voor onze ‘minds’ die graag alles wil weten, analyseren en verdelen in stukjes. Het is geen eindstation maar een proces. Een proces dat altijd gaande is. Je hiertegen verzetten, weerstand bieden tegen het leven zal je pijn en lijden opleveren. Meevoeren met de stroom van het leven levert je geluk en voorspoed op. Dit gebeurt spontaan. Net zoals de hele natuur spontaan komt en gaat.

In de natuur is eerder sprake van overvloed dan schaarste. En we mogen er op vertrouwen dat deze overvloed altijd weer tot ons zal komen. En wie meer dan genoeg heeft, deelt dit graag. Alleen wie niks heeft, houdt alles bij zich. Zij die geven zal alles gegeven worden en zij die alles bij zich houden zal alles afgenomen worden, tot de laatste sok.

Maar laat je niet in verwarring brengen door het hebben en bezitten. Het begint met Zijn, jouw aandachtige bewuste Zijn. Niets of niemand dat kan dat ooit van je afpakken. Tegelijkertijd heeft elk ander dit in zich, iedereen is een kind van het universum. De uitverkorene is dus niet één persoon of een groep mensen maar zijn wij samen, alle mensenlijke wezens op deze planeet. Die Goddelijke kracht is daarmee ook aanwezig in die ander, in dieren, planten en animeert de hele schepping. In ons beperkte perspectief is het dag of nacht en zien we de zon onder gaan. Vanuit een breed perspectief is het altijd tegelijkertijd dag en nacht, de zon gaat zelfs nooit onder.

Dat het dag en nacht wordt, is een gegeven daar hoeven we geen moeite voor te doen. Geen moeilijke planning, berekening of contract, het gebeurt en zal blijven gebeuren. De intelligentie die dit orkestreert zit ook in jou. Geef je leiding over aan deze Kracht en stroom mee met de spontaniteit van al wat is. De mens in wording die je schept is een creatie. Creatie is stil en zeer Krachtig. Laat je niet verwarren door de donderende geluiden van destructie die veel grootser en krachtiger lijken. Richt je aandacht op het nu, maak een nieuw begin, doe het klein. Het grote ontstaat uit het kleine, niet andersom, zoals een kleine eikel een mega eikenboom kan worden.

Het verleden kan je niet veranderen, de toekomst niet zeker weten, alleen het nu kan je kennen. Zeg dan ook ja tegen nu, het leven geeft je altijd weer een nieuwe les om, in de richting van het universum, steeds bewuster te worden. Als je ja kan zeggen tegen nu, kan je meestromen met de overvloed, ongeacht de omstandigheden want ook dit gaat voorbij. De dag wordt vanzelf nacht zoals ook de lente komt na de winter. Laat je leiden door jeZelf, vertrouw op het Zelf. Het is voor iedereen anders en tegelijkertijd hetZelfde.