afbeelding Geld wordt overbodig? | MoNaTISA Deel #6 | Blog #37

Deel 1 Transitie van samenleving | Deel 2 opnieuw leren kijken | Deel 3 meer praktisch | Deel 4 Eerst dienen | Deel 5 samensmelten

Eerder las je over enkele technische ontwikkelingen. Zo zijn er waarschijnlijk nog tientallen of zo niet honderden op te noemen. Al deze bewegingen gaan ook nog eens elkaar beïnvloeden. Denk eens terug aan het scherm dat tegelijkertijd je toetsenbord is op je smartphone.  Een plus een is hier niet twee maar een veelvoud daarvan. Het geheel is meer dan de som der delen. Dit is fundamenteel aan het leven, dat is namelijk altijd een non-zero-sum game.

Wat gebeurd er daarom als je de huidige ontwikkelingen doortrekt? Dan zouden we zomaar uit kunnen komen in een wereld zoals die geschetst is in Star Trek. In zo’n wereld is er overvloed, heeft men weinig tot geen eigendommen. Waarom zou je ook, je hebt immers toegang tot alles. Het is een vreedzame samenleving waarin geweld geen plek heeft.  Geld is overbodig geworden en de volgende dialoog uit Star Trek: First Contact geeft dat mooi weer:

Werken om jezelf te verbeteren is wat ons gelukkig maakt ontdekte psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Hij noemt dit principe flow omdat in zijn onderzoek veel mensen die spraken over deze gemoedstoestand het hadden over een stroom die hen meevoerde. Hier zal ik nu niet verder op ingaan, maar in andere blogs zal ik er zeker op terugkomen.

Een voetnoot bij geld en een circulaire economie. Het doel van de circulaire economie is niet om geld af te schaffen, maar geld verdwijnt als een logisch gevolg wanneer er overvloed is. Als je toegang tot alles hebt door overvloed hoef je ook niet meer bij te houden wie wat heeft gehad. Daarmee komen we uit bij de essentie van geld. Geld is een middel om goederen of diensten uit te wisselen, om te sparen of als rekeneenheid. Bij overvloed vervallen de eerste twee functies. Waarom is dat zo? Geld komt voor uit de wet, niet uit de natuur. Geld is daarmee een menselijk construct en zal niet eeuwig bestaan. Ter herinnering nog; een  circulaire economie is gebaseerd op de principes van de natuur omdat geld dus niet uit de natuur voortkomt is het ook logisch dat het verdwijnt.

Als de economie van de toekomst zo anders is dan de huidige dan hebben we ook een andere theoretische basis nodig. Noemenswaardig hierbij is de Donut Economie van Kate Raworth. Aan de basis van haar model ligt niet geld, maar het welzijn van mens en planeet. Deze theorie is nog maar zeer recentelijk verschenen, namelijk in 2017. Dit wil zeggen dat nog niet alles wat we nodig hebben er al is maar we mogen de brug bouwen terwijl we er op lopen. Een beetje zoals de brug die 3D wordt geprint op locatie in het onderstaande plaatje. Het enige wat we hoeven te doen is mee te bouwen, mee te bewegen. Laat je weerstand los.

Tot zover deel #6 van deze reeks, voor een tipje van de sluier van wat er in het vervolg aan bod komt zie www.monatisa.nl