Even alles op een rijtje | MoNaTISA Deel #7 | Blog #38

Deel 1 Transitie van samenleving | Deel 2 opnieuw leren kijken | Deel 3 meer praktisch | Deel 4 Eerst dienen | Deel 5 samensmelten | Deel 6 Economie heruitvinden

Een circulaire economie is volledig gebaseerd op principes zoals die ook gelden in de natuur. Dit is precies waar MoNaTISA voor staat: Mother Nature To Inspire Societies Aspirations. De natuur is al circulair, als wij onze manier van denken en handelen hierop baseren wordt ook onze samenleving circulair. Daar waar Moeder Aarde niet direct in kan voorzien, zoals een mobiele telefoon, kunnen we het technisch zo realiseren dat materialen (oneindig) hergebruikt kunnen worden. Hieronder een beknopt overzicht van de principes uit de voorgaande tekst.

Lineair –> Circulair

Onafhankelijk –> Interafhankelijk

Eigendom –> Toegang

Centraal –> Decentraal

Beperkingen –> Mogelijkheden

Schaarste –> Overvloed

 (Afzonderlijke delen) Of of –> En En (Holistisch)

Hier wil ik nog terug komen op de waarom van school. Daar hadden we het over “de drie hoofddoelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van leerlingen.” De vraag is nu; bereidt ons huidige onderwijs leerlingen voor op een maatschappij zoals deze voorheen is geschetst?

Bereidt school voor op een samenleving waar iedereen toegang heeft tot alle kennis? Waar iedereen een gelijke is en samenwerken op basis van vertrouwen de norm is? Waar men wederzijds afhankelijk is en omringt wordt door eindeloze mogelijkheden? Dat wil overigens niet zeggen dat kennis daarmee niet noodzakelijk is. Maar je hebt het nodig in relatie tot vaardigheden. Door alleen op kennis te focussen zullen we niet ons potentieel als samenleving kunnen ontdekken. Ook hier geldt weer, het een kan niet zonder het ander.

Een circulaire economie vraagt van ons dan ook een ander type mens, een andere mindset. In het volgende stuk ‘circle skills’, gaat het om deze persoonlijke transformatie. Het gaat over de oneindige ontwikkeling van jouzelf. Vandaar de naam circle skills die verwijst naar de oneindige vorm van een cirkel.